آدونیس


نام علمی : Adonis
خانواده : رانونکولاسه (Ranunculaceae)

مبداء:سیبری

نوع:از گیاهان دوساله

برگ:برگ ها عمیقاً شکاف دار و منقسم به سه بخش مجزا است.

گل:۱- گونه آمورنسیس A.amurensis دارای گل هایی به قطر ۷٫۵سانتیمتر و حامل بیشتر از یک گل بر روی هر ساقه.۲- گونه ورنالیس یا آدونیس بهاره A.vernalis حامل یک گل آلاله ای. اولین گل های هر دو گونه در روی ساقه های به طول ۱۰-۷٫۵ سانتیمتری ظاهر می گردد، لیکن گیاهان کماکان به رشد خود ادامه می دهند و تا پایان فصل رشد به طول معادل حداکثر ۴۰ سانتیمتر دست می یابند.

رنگ گل:در گونه ۱ هاله هائی از زرد، صورتی، نارنجی، مسی و سفید. در گونه ۲ زرد و سفید.

فصل گل:در گونه ۱ اوائل بهار، در گونه ۲ دوالی سه هفته پس از گونه اول

موارداستفاده:مناسب کاشت در مقابل حاشیه ها و باغچه های سنگی است. استفاده از این گیاه همراه با ژیپسوفیل بسیار مناسب می باشد، زیرا هنگامی که آدونیس سبزینه خود را از دست داده و به استراحت می پردازد، گیاه فوق با گسترش شاخ و برگ خود، فقدان آن را جبران و باغچه یا فضای موجود را سرسبز نگاه می دارد.

موقعیت :آفتاب کامل یا نیمه سایه، و خاک کاملاً زهکشی شده.

تکثیر:بذر، تقسیم ریشه

طرز کاشت:بذور در فصل تابستان کشت می گردد، و در سال دوم به گل می نشیند. پس از اینکه بذور به حداکثر رشد خود رسیدند (رسیدن کامل بذور)، برگ ها چروک خورده و از بوته ساقط می گردند، و ریشه گیاه تا فصل بهار آینده در زیر خاک به استراحت می پردازد. تقسیم ریشه را می توان در تمام فصولی که گیاه عاری از سبزینه است به مرحله اجرا درآورد.