آرائوکاریا شیلی


نام علمی : Araucaria araucana
نام انگلیسی : Monkey puzzle tree, Monkey tail tree, Chilean pine

درختی است با آرایش عجیب. شاخه ها ابتدا به سمت پائین رفته و سپس با انحنای ملایمی رو به بالا رشد می نمایند. هر شاخه به طور مشخص یا انحنای خاص خودش قرارگرفته، پوشیده از برگ های متراکم و نوک تیز به رنگ سبز تیره است که بر روی یکدیگر قرار گرفته اند و به این ترتیب درخت طرح های غیر عادی را بوجود می آورد. از آنجایی که بسیار غیر عادی تر از آن است که در بین گیاهان دیگر باغ به کار رود، بهتر است کاملاً به تنهایی به عنوان تک درخت کاشته شود. در جوانی می توان آن را به خوبی در گلدان به کار برد.

درختی است افراشته و هرمی دارای شاخه های خشن و پیچیده که ابتدا به سمت پایین و سپس رو به بالا انحنای ملایمی پیدا می کند. پوست تنه خشن و قهوه ای رنگ است.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: حالت رشد

کاربرد: سطوح چمن، گلدان، درخت نادر، تک درخت

ارتفاع: ۴٫۵- ۹ متر (۳۰ متر)

قطر تاج پوششی: ۲٫۴- ۴٫۵ متر (۹ متر)

برگ: برگ های آن به رنگ سبز بسیار تیره،خشک و نوک تیز، به طول ۲-۵ سانتیمتر وعرض ۰٫۵-۲٫۵ سانتیمتر می باشد و به طور متراکم بر روی شاخه ها قرار گرفته اند.

میوه: مخروط های بسیار بزرگ کروی شکل بطول ۱۲٫۵-۲۰ سانتیمتر که تنها در کهنسالی درخت ظاهر می شوند.

سیستم ریشه ای:عمق متوسط تا عمیق

سرعت رشد: متوسط

نیازمندی های محیطی

هرس: نیازی نیست.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم نیست.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

آبیاری : سعی کنید رطوبت خاک به طور یکنواخت باقی بماند. زهکش خوب ضروری است.
دما : گرما و سرما و یخبندان را تحمل می کند اما در جوانی باید از انجماد طولانی مدت محافظت شود.
خاک : انواع خاک ها را تحمل می نماید اما خاک لومی مرطوب با زهکش خوب را ترجیح می دهد. تابش مستقیم آفتاب و باد را تحمل می کند.