آرابیس


نام علمی : گل دائمی آرابیس Arabis Rockcress
نام انگلیسی : Rockcress
خانواده : کروسیفره (Cruciferae)

خصوصیات گیاهی

مبداء:اروپا، آسیای صغیر

نوع:از گیاهان دائمی

برگ:برگ های بیضوی کشیده به رنگ نقره ای – خاکستری

گل:گل های کوچک در انتهای ساقه های کوتاه و در خوشه های سستی ظاهر می شود.

رنگ گل:سفید، صورتی کم رنگ یا بنفش

فصل گل:بهار

موارداستفاده:باغچه های سنگی، پوشش زمینی

موقعیت :آفتاب کامل

تکثیر:بذر، تقسیم بوته

طرز کاشت:مانند گیاهان دائمی عمل می گردد