آلترنانترا


نام علمی : Alternanthera
خانواده : آمارانتاسیه

خانواده ی گیاهان آلترنانترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه می شود که فقط چند گونه از آن ها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در این کتاب معرفی شده اند. این گونه ها قابلیت رشد در بیرون از آب را نیز دارند. رنگ قرمز این خانواده از گیاهان، تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد می کند. معروف ترین گیاه آکواریومی این خانواده گیاه است که بومی رود خانه ی آمازون است و می تواند تا ۵۰ سانتی متر رشد کند برای نگهداری این خانواده از گیاهان استفاده از سیستم گاز دی اکسید کربن، روشنایی مناسب، فیلتراسیون خوب و افزودن عناصر مورد نیاز گیاهان الزامی است.

خصوصیات گیاهی

سطح نگهداری :متوسط

شدت نور: متوسط

PH :
۶الی ۷٫۵

KH :
۳الی ۸

دما : ۲۰الی۲۸درجه سانتی گراد

خاستگاه : آمریکای جنوبی،آفریقا، آسیا