آکاروس


نام علمی : Acorus 
نام انگلیسی : Calamus / Sweet Flag
خانواده : آراسیه

گیاه آکواریومی آکاروس Acorus  Calamus / Sweet Flag آکاروسخانواده ی گیاهان آکاروس با نام علمی آراسیا دارای برگ های باریک و کشیده و بومی آب های شیرین مناطق مختلف آسیا هستند. این گیاهان قابل رشد در محیط های بیرون آبی و داخل آبی هستند. معروف ترین گیاه این خانواده است که یک گیاه با تلاقی محسوب می شود و در صورت کاشت در آکواریوم باید در محلی قرار بگیرد که برگ های آن در بیرون از آب قرار داشته باشند. کاشت این گیاه در پالاداریوم Paladarium که نوعی محیط خشک و تر برای رشد گیاهان خشکی زی و همزمان نگهداری ماهیان است، می تواند بسیار مناسب باشد.

خصوصیات گیاهی

سطح نگهداری : آسان

شدت نور : متوسط

PH : بین ۶٫۵ الی ۷٫۵

KH : بین ۳ الی ۸

دما : حداکثر ۲۸ درجه ی سانتی گراد

خاستگاه : آسیا