آگاوِ برگ تیغی


نام علمی : Agave stricta
نام انگلیسی : Hedgehog Agave
خانواده : Agavaceae  

منشاء: مکزیک

زمان گلدهی: اواخر بهار تا اوایل تابستان

ویژگی ها: آگاوا برگ تیغی گونه ای چندساله، همیشه سبز از آگاوِ است که توپی از برگ های سیخی ایجاد می کند. شباهت به جوجه تیغی دارد. دارای اسم علمی دیگری به نام A.hystrix است.این گونه دارای فشرده ترین شکل کروی یک آگاو است و پاجوش هایی ایجاد می کند که توده هایی از بیساگ را به وجود می آورند. هر بیساگ به آرامی در جهت متفاوت رشد کرده و یادآور صحنه ای از گیاهان علف زار است که در معرض باد قرار می گیرند. تنه قطور و منشعب آن به قطر ۰٫۹ متر است که توده ای متراکم و شبیه به گراس ها ایجاد می کند.برگ های باریک، به رنگ سبز و زرد سبز و یا آبی براق بوده و دارای درازایی به میزان cm50 است. این برگ ها در زمان لمس کردن زبر بوده، به سمت داخل می پیچند و حاشیه دارای دندانه هایی کوچک است. برگ ها در مقطع عرضی مربعی تا مدور هستند، در پایین قطور و تا انتها باریک و تیز می شود.گل ها در زمان بلوغ (۱۰-۸ سالگی)، قیفی شکل، به طول cm5، به رنگ بنفش مایل به قرمز بوده و خوشه گل به صورت کج تا ارتفاع ۲٫۴ متر می روید.میوه آن پوشینه حاوی بذرهایی سیاه و تخت است. برگ تیغی مقاوم به باد، خشکی و گرما است.این گونه برای کاربرد در باغ خشک منظر و صخره ای و فضای سبز دارای شیب، مناسب است. رشد برگساره آن در اطراف، متقارن است. در زمان کاشت باید در فاصله ای کشت شود که برگ های آن برای عابرین ایجاد مزاحمت نکند.

نیازمندی های محیطی

عادت رشدی: فشرده بیساگ تا نیمه ایستاده و متقارنسرعت رشد: کند تا متوسط، cm60 ارتفاع و cm90 پوشش

آبیاری : آب کم؛ آب زیادی سبب پوسیدگی و رشد نامتقارن آن می گردد.
دما : مقاومت نسبی به سرما و تحمل تا حد منفی 2 درجه سانتیگراد
خاک : زهکش مناسب و اسیدتیه خنثی تا قلیایی
نور : آفتاب کامل و در مناطق صحرایی در زمان بعدازظهر سایه کم را می پسندد.
تکثیر : تقسیم ریشه و استفاده از پاجوش ها است.