ابریشم مصری


نام علمی :  Caesalpinia gilliesii
نام انگلیسی : Bird of paradise

این درختچه زیبا شرایط نامساعد را تحمل می کند، ولی کاشت آن بیشتر در مناطق معتدل گرمسيری و نيمه گرمسيری است. در فضای محصور گلدان نیز رشد خوبی دارد.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: درختچه زینتی، باغ های صخره ایی، گلدان

ارتفاع: ۱ تا ۳ متر

قطر تاج پوششی: ۱ تا ۲ متر

برگ: برگ آن به رنگ خاکستری است و بین ۷ و نیم تا ۱۲ و نیم سانتیمتر طول داشته و بسیار به برگ سرخس شباهت دارد.گل: گل آذين خوشه ايی افراشته به طول ۱۳ تا ۱۵ سانتي متر، گلبرگ های بزرگ زرد و پرچم های قرمز رنگ به طول ۷ تا ۱۳ سانتی متر كه ميله آن از جام گل خارج می شود. بساك پهن و دارای دو خامه ی نازك قرمز رنگ است. گلبرگ ها زودريز و بي دوام بوده و در حاشيه، دندانه دار است. گل ها از پايين به بالا خوشه باز می شوند. فصل گلدهی در اوایل تابستان است و در تمام این فصل گل دارد.

میوه: نیام (لگوم) شمشیری شکل و کرکدار با دو کفه چرمی که بذور قرصی شکل و تیره را در خود جای داده است.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: سریع

قلمه: قلمه ي چوب نرم در بهار ريشه دار می شود و قلمه سبز در تابستان ريشه دار می شود.

نیازمندی های محیطی

هرس: در اواخر زمستان یا اوایل پاییز شاخه های پایینی حذف شود تا درخت شکل چتری پیدا کند.

تغذیه: تغذیه خاصی ندارد.

آفات و بیماری ها: به اکثر آفات و بیماری ها مقاوم است. به ندرت در نواحی گرم و مرطوب دچار پژمردگی غیر قابل درمان می شود.

عیوب: تقریباً عمر کوتاه دارد و مواد زائد بسیار تولید می کند.

آبیاری : برای رشد خوب به زهکش خوب نیاز دارد.
دما : گرما را تحمل می کند ولی به سرما حساس است. در مناطق سردسیری كه درختان جوان به سرما حساس هستند، تنه را با خاك اره يا كاه پوشانده و فويل آلومينيومي مي پيچند.
خاک : در خاک های شنی با زهکش خوب بهتر رشد می کند. خاک های سنگلاخی، فقیر و قلیایی و یا مرطوب را تحمل می کند. ولی در خاک های خشک بهتر می روید. تابش مستقیم خورشید را می پذیرد.
تکثیر : بذر : تيمار آب داغ به مدت 24 ساعت، فبل از كاشت ضروری است.