اشرفی


نام علمی : Coreopsis tinctoria
نام انگلیسی : , Golden tickseed, Plains coreopsis
خانواده : گل ستارگان Asteraceae

شرفی گیاهی است یکساله که چون بذر گیاه هرساله در پای گیاه ریخته می شود و سال بعد مجدداً در میاید، بنابراین در یک مکان مشخص می توان سال ها این نوع گیاه را نیز داشت. گل های آن زرد با مراکزی نارنجی یا قهوه ای(ماهگونی) است که در رقم های جدید تنوع رنگی و شکل گلبرگ ها بسیار متفاوت است. قطر گل ها ۵-۳ سانتیمتر است.

رشد اشرفی سریع و ساقه های نازک آن بسته به رقم ها به ۹۰ سانتیمتر ارتفاع می رسد.از دورگه های ایجاد شده می توان به رقم Roulette یا Mahogany Midget اشاره کرد.زمان گلدهی در رقم های مختلف متفاوت است ولی از اواخر بهار تا اوایل پاییز می توان گلدهی را در این گیاه مشاهده کرد.قطع گل های پژمرده، طول زمان گلدهی را افزایش می دهد.این گل جاذب پروانه ها است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : این گیاه به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد. به کمی خشکی کشیدن مقاوم است ولی آبیاری منظم باعث گلدهی بهتر می شود. بهتر است بین دو آبیاری، سطح خاک خشک شود.
دما : به هوای گرم چه خشک چه مرطوب مقاوم است.
خاک : در انواع خاک ها به خوبی رشد می کند. البته به زهکشی خوب نیاز دارد. به کودهی خاصی هم نیاز ندارد و استفاده از کود دامی پوسیده در حد محدود کافی است. این گل گزینه خوبی برای خاک های فقیر است.
نور : نور کامل و مستقیم برای گلدهی لازم است. در محل های نیمه سایه گلدهی کم و ساقه ها کشیده تر می شود. گرمای هوا و تابش شدید آفتاب از جمله دلایل کاهش گلدهی این گیاه است.
تکثیر : با کاشت بذر می توان این گیاه را تکثیر کرد. بذر های متنوعی از این گیاه توسط شرکت های معروف تولید و عرضه می شود.