افرا قرمز


نام علمی : Acer rubrum
نام انگلیسی : Red maple, Scarlet maple

در اوایل بهار گل های قرمز و فراوان به تاج این درخت نمائی کاملاً قرمز می بخشند. پس از آن برگ های قرمز رنگ شروع به رشد می کنند که به تدریج به رنگ سبز درخشان تبدیل می شوند. دمبرگ و رگبرگ ها و شاخه های جوان همچنان قرمز باقی می مانند. در تابستان میوه های قرمز رنگ در لابلای برگ ها رشد می کند. این درخت جزو اولین درختانی است که خزان می کند. برگ ها قبل از ریزش تبدیل به رنگ نارنجی و قرمز می شوند. مناسب ترین مکان رشد آنها در کنار آب است.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: برگ، گل، میوه و مجموعاً رنگ آمیزی سرخ و نارنجی پائیزی

کاربرد: سایبان، حواشی خیابان، بر سطوح چمن، کنار آب و تک درخت، رنگ آمیزی پائیزی.

ارتفاع: ۱۵تا ۳۰ متر

قطر تاج پوششی: ۱۲تا ۲۴ متر

درختی است با تاج متراکم و بیضوی شکل و شاخه های راست و قامت افراشته. پوست تنه خاکستری تیره و پوسته پوسته است.

برگ: برگ ها ساده و متقابل و چند قسمتی، دارای دندانه های نامنظم و درازا و پهنای ۵ تا ۱۰سانتیمتر. در ابتدای رشد قرمز رنگ است و به تدریج در قسمت بالائی به رنگ سبز کم رنگ درخشان و در قسمت زیرین به رنگ سبز مایل به خاکستری در می آید. اوایل پائیز نارنجی و قرمز می شود.

گل: گل ها قرمز و کوچک و مشخص است که قبل از باز شدن برگ ها شکوفا می شوند.

میوه : میوه ها فندقه ها بالدار قرمز به شکل V در تابستان منظره بدیعی را در کنار برگ های سبز روشن ایجاد می کند. تدریجاً دانه ها تغییر رنگ داده و در طول زمستان بر روی درخت باقی می ماند.

سیستم ریشه: عمیق تا متوسط

سرعت رشد: سریع

آفات و بیماری ها: این درخت مورد حمله شته قرار می گیرد. برای درمان با سموم فسفره مانند مالاتیون سمپاشی شود. نوعی بیماری قارچی نیز باعث پژمردن و در نهایت خشک شدن این گیاه می شود. در صورت بروز بیماری درخت را قطع کرده و آن را بسوزانید . بستر درخت بیمار را با محلول بوردو ضد عفونی کنید.

نیازمندی های محیطی

 هرس: شاخه های زیرین نهال جوان حذف شود. بهترین زمان هرس فصل زمستان است. در بهار در اثر قطع اندام، شیره گیاهی فراوان خارج می شود.

تغذیه: هر دو سال یک بار در فصل پائیز کود دامی داده شود.

 

آبیاری : رطوبت زیاد احتیاج دارد.
دما : سرما و گرمای مرطوب را تحمل می کند ولی در برابر گرمای خشک حساس است.
خاک : خاک لومی و مرطوب و غنی را ترجیح می دهد ولی خاک قلیائی را نیز می پذیرد. در مقابل غرقابی شدن مقاوم است. تابش مستقیم خورشید و شرایط ساحلی را تحمل می کند. از باد شدید محافظت شود.