اقاقیا


نام علمی : Robinia pseudoacacia
نام انگلیسی : Black Locust

این گیاه گرما و سرمای شدید را تحمل کرده و در خاک های خشک و ضعیف خوب رشد می کند. بیشترین کاربرد آن در طراحی فضای سبز، برای کنترل فرسایش خاک است، اماغالباً در نواحی نامساعد به عنوان درخت سایه افکن یا خیابانی نیز بکار می رود. واریته های متعددی از این گیاه شامل انواع بدون خار و مجنون موجود است. واریته گل صورتی، دارای گل های صورتی رنگ معطر، از گونه نام برده، بیشترکاشت می شود.

درختی است با حالت رشد غیر قابل پیش بینی،غالباً چند تنه ای، دارای تاجی با فرم باز کروی و نامنظم و شاخه های افراشته به سمت بالا. پوست تنه خاکستری تیره، خشن و ترک خورده و دارای برجستگی است.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: گل

کاربرد: سایبان، خیابان (نواحی نامساعد)، پوشش فوری، کنترل فرسایش و آمایش خاک.

ارتفاع: ۲۴ تا ۱۲ متر(۳۰متر)

قطر تاج پوششی: ۱۸ تا ۹ متر

برگ: مرکب و متناوب، به طول ۱۰-۱۵ سانتیمتر و متشکل از ۷-۱۹ برگچه کامل دوک گرد به طول ۲٫۵-۵ سانتیمتر هستند. آنها هنگام بازشدن سبز، زرد و در پائیز به رنگ سبز تیره در می آیند.

گل: گل های بسیار معطر، پروانه آسا بطول ۲ سانتیمتر و سفید رنگ، در قسمت گردن لکه های زرد دارند وبه شکل گل آذین های خوشه ای به طول ۱۰-۱۵سانتیمتر هستند.اردیبهشت – خرداد

میوه: نیام های لوبیایی شکل قهوه ای مایل به قرمز، به طول ۱۰-۲٫۵ سانتیمتر و عرض ۱٫۵ سانتیمتر که در پائیز و زمستان پایا هستند.

سیستم ریشه ای: ریشه های گسترده و فیبری با عمق متوسط و گره های تثبیت کننده نیتروژن و بسیار تهاجمی هستند.

سرعت رشد : سریع

آفات و بیماری ها

چوب خوار: در فروردینماه، اردیبهشت یا خرداد با سم روغنی سم پاشی کرده، سه هفته پس از اولین نوبت، این کار را تکرار نمایید.

شته: (نیکوتین، لیندین، یا مالاتیون) در هنگام نیاز سم پاشی کنید و برگ های آلوده را معدوم نمایید.

عیوب: فرم رشد قابل پیش بینی نیست. شاخه ها شکننده اند. ریشه ها تهاجمی هستند. Robinia neomexicoura(اقاقیا نیومکزیکو)، درختی است کوچک که تاارتفاع ۷٫۵متر رشد می نماید گل های آبی،صورتی یا بنفش فام آن از اردیبهشت تا تیر شکوفا می شوند. نیازهای طبیعی و پرورشی مشابه اقاقیا معمولی را دارد وبه همان مقاصد در طراحی فضای سبز به کار می رود.

نیازمندی های محیطی

هرس: هرس شدید را تحمل می کند. درخت را در جوانی هرس کنید تا فرم دلخواه را پیدا کنید. سپس سالانه برای شکل دادن هرس نمایید.

تغذیه: توجه خاصی لازم نیست.

 

آبیاری : توجه خاصی لازم نیست.
دما : گرما، سرما و شرایط کویری را تحمل می کند. انطباق پذیر.
خاک : خاک لومی عمیق بازهکش خوب و تا حدی آهکی را ترجیح می دهد. خاک های ضعیف، قلیایی یا شنی و خشکسالی را تحمل می کند. تابش مستقیم آفتاب در گرم ترین نواحی را تحمل می نماید. دود و گرد و خاک را تحمل می کند.