اِلودیا


نام علمی : Elodea
نام انگلیسی : Waterweeds
خانواده : هیدرو کاریتاسیه

گیاه آکواریومی الودیا Elodea Waterweeds الودیا گیاهان این خانواده را که از هم خانواده های نزدیک ایگریا محسوب می شوند قبلاً آناکاریس می نامیدند. گیاهان این خانواده کاملاً زیر آب زندگی می کنند و فقط به هنگام گل دهی، گل سفید رنگ آنها بیرون از آب قرار می گیرد. معروف ترین گیاه این خانواده علف آبی کانادایی (Elodea Canadensis) است که بارزترین نشانه ی آن وجود سه برگ حول هر حلقه ی ساقه ای است در حالیکه سایر گونه های این خانواده ۴ یا ۵ برگ دارند. نگهداری و تکثیر الودیا ها بسیار آسان است، فقط کافیست آنها را از ساقه قطع نموده و داخل بستر شنی آکواریوم قرار دهید. پس از گذشت چند روز در محل قطع شده ریشه هایی پدیدار خواهند شد. نگهداری این خانواده در آب های سرد و دمای بین ۲۰الی ۲۴ درجه سانتی گراد بسیار ایده آل است.

خصوصیات گیاهی

سطح نگهداری : آسان

شدت نور : کم تا متوسط

PH:

۶٫۵ الی ۷٫۵

KH :

۳ الی ۸

دما :۲۰ الی ۲۴ درجه ی سانتی گراد

خاستگاه : آمریکای شمالی