بارانک برگ شانه ای


نام علمی : Sorbus aucuparia
نام انگلیسی : Rowan, Mountain-ash
خانواده :   گل سرخیان (Rosaceae)

این گیاه، درختی است آراسته و فرم باز که بهترین رشد خود را در نواحی خشک و کوهستانی دارد. در هر نوع خاکی می روید و با سرمای شدید سازگار است. در اواخر پاییز، دیهیم های بزرگ گل های سفید رنگ بر روی درخت ظاهر می شوند. در پاییز توده هایی از سته(میوه) قرمز (Red berries) درخشان و براق، جایگزین گل ها می گردند. در ضمن اینکه سته ها در اوج زیبایی خود هستند، برگ های معمولی گیاه کم کم به رنگ نارنجی و قرمز آتشین درآمده شروع به ریزش می کنند. واریته های متعددی ازاین گیاه مورد کشت قرار گرفته اند از جمله انواع افراشته، مجنون و همچنین نوعی از آن که دارای میوه های زرد است.

جنبه های زیبایی: میوه، گل، رنگ آمیزی پاییزی (نارنجی –قرمز)

کاربرد: سطوح چمن، پاسیو، گلدان، کنار آب، تک درخت

خصوصیات گیاهی: ارتفاع: ۵-۹ متر قطر تاج پوششی: ۲-۴متر (۷متر) درختی است با تاج کروی، رشد باز و شاخه های آراسته، گسترده و کمی آویخته. پوست تنه قهوه ای مایل به خاکستری است.

برگ: برگ های زیبا و نرم آن مرکب و متناوب به طول ۱۲-۱۷سانتیمتر و متشکل از ۹-۱۵ برگچه دندانه دار به طول ۲-۵سانتیمتر هستند. سطح فوقانی آنها سبز کدر تا خاکستری/سبز و سطح تحتانی آنها کمرنگ تر بوده، در پائیز ،قبل از ریزش از درخت به رنگ نارنجی درخشان درمی آیند.گل: گل های سفید ریز به قطرکمتر از یک سانتیمتر به صورت دیهیم های مسطح بزرگ با قطر ۱۰-۱۵سانتیمتر، اواخر بهار.

میوه: سته های (Berries) براق و درخشان قرمز رنگ به قطر ۱ سانتیمتر به صورت دیهیم های مسطح بزرگ با قطر ۱۰-۱۵سانتیمتر. میوه بسیار برای پرندگان جذاب است. پائیز.

سیستم ریشه ای: عمیق  و سرعت رشد سریع

آفات و بیماری ها:

چوب خوار: در فروردین ماه، اردیبهشت یا خرداد با سموم چرب سم پاشی کرده، سه هفته پس از اولین سم پاشی این کار را تکرار نمائید. حلزون در تابستان با مالاتیون یا امولسیون روغنی سم پاشی کرده و در صورت نیاز این کار را تکرار نمائید. در زمستان با روغن سم پاشی کنید.

نیازمندی های محیطی

هرس: درخت را در جوانی هرس کنید تا شکل دلخواه چوب تثبیت شود.

زمان: زمستان

 

آبیاری : ماهی یکبار آبیاری عمقی نمائید.تغذیه: توجه خاصی لازم نیست.
دما : نواحی خنک و کوهستانی را ترجیح می دهد. با سرما سازگار است. در نواحی دارای آب و هوای ملایم،خوب نمی روید.
خاک : انواع گوناگون خاک را تحمل می کند. خاک لومی غنی و مرطوب با پایه آهکی را ترجیح می دهد.
نور : تابش مستقیم آفتاب در نواحی گرم موجب سوزش برگ ها و شاخه ها می شود.