برودیه آ


نام علمی :    Brodiaea
نام انگلیسی : Cluster-lilies
خانواده : لیلیاسه (Liliaceae)

مبداء:کالیفرنیا،آمریکای شمالی

نوع:از گیاهان دائمی پیازی

برگ:تولید چند برگ خوابیده بر روی زمین

گل:ساقه های گل دهنده ی ضعیف به طول ۹۰ـ۳۰ سانتیمتر حامل خوشه گل هایی متشکل از گل های چتری شکل به قطر ۴ـ۱ سانتیمتر است.

رنگ گل:در بخش گونه ارائه گردیده است که بعد از این اضافه خواهد شد.

فصل گل:اوایل تابستان

موارداستفاده:حاشیه های آفتابی

موقعیت :آفتاب کامل و خاک کاملاً زهکشی شده

تکثیر:پیازچه های اطراف پیاز اصلی

طرز کاشت:پیازها را در پاییز با فاصله ۱۲ـ۷٫۵سانتیمتر و عمق ۱۵ـ۱۰ سانتیمتر کشت می نمایند .با توجه به اینکه غالب گونه ها نسبت به سرما مقاوم نمی باشند، بایستی در زمستان آنها را وسیله ی مالچ از قبیل خاک اره محافظت نمود.