برگ خونی


نام علمی : Iresine herbstii
نام انگلیسی : Bloodleaf
خانواده : Amarantaceae

برگ خونی گونه ای همیشه سبز، چند ساله یا یک ساله و واشی است. برگ ها مومی شکل و دارای طیفی از رنگ ها از سبز با رگبرگ های زرد تا بنفش با رگبرگ های صورتی است (نقطه بارز زینتی). برگ ها به طول cm10 بوده، و در انتهای پهنک شکاف دار و معمولاً در سطح زیرین دارای کرک هایی زرد رنگ هستند. برگ ها، متقابل، بیضوی تا گرد بوده و ممکن است ابلق نیز باشند. ساقه های آن آبدار و به رنگ قرمز تیره است.

گل ها متعدد، کوچک، فاقد ارزش زینتی، در تابستان ظاهر شده و احتمالاً عقیم هستند. بنابراین، معمولاً در این گیاه میوه تولید نمی شود.در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به عنوان گیاه پایا بوده اما در مناطق سردتر به عنوان گیاه یک ساله مورد کشت و کار قرار می گیرد. به علت تردی ساقه ها، برگ خونی به بادهای قوی حساس بوده و باید در مقابل آن حفاظت گردد.

هرس فرم گیاه برای نگهداشت فرم فشرده آن نیاز است. کشت آن به صورت توده ای توصیه شده است.برگ خونی دارای خواص درمانی است. تا کنون ارقام مختلفی از آن به بازار ارائه شده است. در بعضی از ارقام، نور کامل سبب ظهور رنگ برگساره به صورت کامل می شود. از آن به عنوان گیاه پوششی در حاشیه کاری و پرچین کوتاه استفاده می شود.

منشاء: برزیل

زمان گلدهی: تابستان

عادت رشدی: عادت رشدی آن پشته ای و توده ای است.

میزان رشد: سریع، ارتفاع آن به ۱متر و گسترش آن به cm60-30 می رسد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : نیاز آبی آن متوسط است اما در فصل رشد به آبیاری بیشتری نیاز دارد.
دما : حساس به سرما
خاک : خاکی با زهکش مناسب و حاصلخیزی متوسط
نور : آفتاب کامل تا نیم سایه.
تکثیر : استفاده از قلمه ساقه در بهار