بلوط قرمز


نام علمی : Quercus coccinea
نام انگلیسی : Scarlet oak

درختی افراشته است که شاخه های قوی و رو به بالای آن درانتها کمی آویخته اند. شاخه های ظریف و ترکه ای آن با برگ های لطیف و سبز که در مواقع شکوفائی قرمز و قبل از خزان سرخ آتشین می شوند پوشیده شده است. در زمستان، وقتی درخت عاری از برگ است، شاخه های موزون و زیبای این درخت زینت بخش فضای سبز می گردد. حالت یکنواخت و منظم رشد درخت بلوط قرمز آن را درختی مناسب کشت در حواشی خیابان می نماید. توانائی تحمل سرما و گرمای زیاد را دارد.

خصوصیات گیاهی

ارتفاع: ۳۰ تا ۴۰ متر قطر تاج پوششی: ۲۵ تا ۳۵ متر

جنبه های زیبایی: حالت رشد، برگ، رنگ پاییزی (سرخ پررنگ)،نمای زمستان

کاربرد: سایبان، خیابان، تک درخت.

درختی با فرم باز و تاجی تقریباً باریک، تنه باریک و بلند با پوستی خشن و فلس مانند خاکستری و سیاه.

برگ: برگ ها صاف و لطیف و ابریشمین ساده و متناوب درازای ۷-۹ سانتیمتر و پهنای ۵-۷سانتیمتر با ۷ و به ندرت ۹ پنجه بسیار نوک تیز. برگ های جوان قرمز رنگ در بهار باز شده و به تدریج به سبز درخشان (بخش زیرین کمی کم رنگتر است). تبدیل شده و قبل از خزان،قرمز آتشین می شوند.

گل: ارزش زینتی ندارد.

میوه: بلوط های قرمز مایل به قهوه ای که پیاله ای از ۲/۱ تا۳/۱بذر را می پوشاند. بذر تخم مرغی و کروی ۲-۳سانتیمتر در شهریور- مهر ظاهر می شود. در فصل دوم می رسد.

سیستم ریشه: عمیق و ریشه های جانبی گسترده

سرعت رشد: سریع

نیازمندی های محیطی

هرس: برای ایجاد چهار چوب خوب در جوانی هرس شود. فصل پاییز برای هرس آن مناسب است.

تغذیه: کود دهی خاصی نمی خواهد.

آفات و بیماری ها: حلزون/ در تابستان با محلول روغنی سم پاشی شود. هزارپا/ برای پیش گیری در بهار و پائیز با مالاتیون یا لیندن سم پاشی شود.

عیوب: قابل جا به جایی نیست.

آبیاری : آبیاری خاصی نمی خواهد.
دما : گرما و سرما را تحمل می کند.
خاک : خاک های خشک، صخره ای، شنی و کم آبی را تحمل می کند.