بن سای برگ نو


نام انگلیسی : Chinese Privet

بن سای برگ نو Ligustrum sinense Chinese Privetبرگ نواین گیاه از نوع گیاهان حاشیه ای فضای سبز در مناطق معتدله خصوصاً منطقه مدیترانه است. برگ ها سبز تیره و کمی بیضی شکل هستند. در مجاورت این گیاه در حاشیه های فضای سبز علف های هرز اجازه رشد ندارند. شاید به علت سایه ای باشد که این گیاه روی گیاهان مجاور پهن می کند و یا شاید پدیده آللوپاتی است که با ترشح سم، گیاهان دیگر را از خود دور می کند. تولید شاخه ها در جواب به هرس صحیح هستند که پس از آن از شاخه های مسن تر جوانه می زنند. از لحاظ توقع غذایی خیلی کم توقع است و در خاک های فقیر نیز رشد می کند. اگر چه در مناطق گرم و معتدل جزء گیاهان همیشه سبز دسته بندی می گردد، اما در زمستان های سرد اندام هوایی آن رنگ بنفش سوخته به خود می گیرند و یا شاید همه برگ ها سقوط کنند و از این نظر بهتر است در گروه نیمه همیشه سبز قرارگرفته وهمیشه سبز بودن آنها بستگی به درجه حرارت محل زندگی دارد.

نیازمندی های محیطی

محل نگهداری:در هر جا می تواند تربیت شود در حیاط، اتاق گرم و سرد، بالکن و حیاط خلوت، فقط تنها نکته ای که باقی می ماند میزان نوراست که اگر محل نگهداری آن در اتاق است، بهترین نقطه برای آن پشت پنجره با نور آفتاب شدید است و چنانچه میزان شدت نور کم باشد رشد آن علفی، برگ ها آبدار و کمرنگ و کمی بزرگ تر و بافت آنها نرم است و در زمستان زودتر خزان
می کنند.

تعویض گلدان:تعویض درهر ۲ یا ۴ سال در وسط بهار تابستان انجام می شود. البته می تواند تا اواسط تابستان نیز به تأخیر بیافتد اما ریشه باید هرس بیشتری گردد تا به حداقل مورد نیاز برسد. خاک آکاداما یا استاندارد برای تعویض بهترین است.

هرس:شاخه های درهم رفته و نابجا دراواخر بهار یا اوایل تابستان هرس می گردند. سیم کشی برای تربیت شاخه ها در هنگامی انجام می گردد که شاخه ها هنوز سبز هستند و رنگ سفید و خاکستری به خود نگرفته اند.

سربرداری: در گیاهان جوان بهتر است روی شاخه ها توقع گل نداشته باشید و هرس شاخه ها با توجه به این عدم نیاز باشد که در این صورت لزومی به صبر کردن تا اواخر تابستان نداریم و هر موقع می توان برگ ها را تا ۴ عدد در هر شاخه تقلیل داد. اما گیاهان مسن تر که توقع گل در آنها داریم بهتر است سربرداری پس از گلدهی در اواخر تابستان انجام شود.

آبیاری:در طول سال خاک باید مرطوب باشد اما آبیاری اضافی و باتلاقی شدن خاک را دوست ندارد. اگر آبیاری به تأخیر افتاد فوراً گلدان را به گونه ای در تشت پر از آب قرار دهید که سطح آب با سطح خاک برابر باشد و حدود ۱۵ دقیقه با این وضع آن را نگاه دارید و سپس خارج کنید. در حالت آبیاری عادی در تابستان هم چنانچه هر دو یا سه هفته این نوع آبیاری تکرار گردد نافع است.

تغذیه : مصرف مواد غذایی ازت دار در گیاهان بونسایی تقریباً منع شده است. خصوصاً در گیاهان گلدار در صورت لزوم از مواد غذایی با ازت کمتر استفاده شود. در پاییز باید عاری از ازت و در زمستان مواد غذایی بطور کلی قطع می گردد. تغذیه با مواد غذایی ازت دار گلدهی را به تأخیر می اندازد و یا متوقف می کند.

هشدار!!:تحت هیچ شرایطی آبیاری را به تأخیر نیاندازید زیرا این گیاه تحمل خشکی ندارد و برگ های زیرین آن در کم آبی شروع به زرد شدن و سقوط می کنند. علاوه بر آن در شرایط آبی نیز ریشه های موئین فیبری شده و جذب را کاهش می دهند.