بن سای راش


نام علمی : Fagus crenata
نام انگلیسی : Japanese beech, Siebold’s beech, Buna

درخت راش بومی درختان جنگلی و پارك های مناطق معتدل در سطح جهان و همچنین جنگل های شمال ایران است. اما گونه ژاپنی آن Fagus crenata، قابلیت بونسایی تجارتی شدن را دارد.در طول زندگی خود اعم از جوانی و پیری، رنگ مخصوص خاكستری تنه را حفظ می نماید و به همین علت از همان اول جوانی، مشخصات بالغ بودن را برای بیننده تداعی می كند. در صورتی كه تنه با مسواك برس زده و تمیز شود رنگ آن با رنگ مسی درخت در زمستان حالت تضاد جالبی درست می كند.

برگ ها با حاشیه برگشته خود از شاخه های استوانه ای خارج می گردند كه چنانچه در تابستان به خوبی در سایه روشن قرار بگیرند در زمستان قبل از اینكه رنگ قرمز مسی پیدا كنند رو به زردی جالبی می روند. اما اگر در تابستان نور شدید دیده باشد قبل از زرد شدن به رنگ قرمز مسی می گراید. برگ های مسی رنگ آن در طبیعت از زمستان تا اوایل بهار روی شاخه ها باقی می مانند تا جوانه های جانبی خود را از برف و حمله پرندگان مصون نگه دارند و پس از باز شدن جوانه ها در بهار سقوط می كنند. ذكر این مطلب به این علت است كه گیاهان بونسایی در طول زمستان نیز باید برگ ها را روی خود نگه دارند و چنانچه برای شكل دهی و تربیت شاخه مجبور به سیم كشی شدید سیم ها را از پهنك برگ عبور دهید و برگ ها را قطع نكنید.

محل نگهداری: نور كامل خورشید در محیط باز را می پسندد اما در آفتاب خیلی شدید رنگ پریده و سپس سطحی ضخیم به خود می گیرد كه تولید كربوهیدرات و بقیه اعمال حیاتی را با مشكل روبرو می كند و به همین علت در این روزها باید در سایه درختان و یا در كنار دیوار نگهداری شوند و با شروع فصل پاییز و كم شدن شدت نور دوباره به محل با نور كامل برگردانده شوند.سرما را درمحیط باز به خوبی تحمل می كند اما در هوای سرد شدید و یخبندان هفت درجه زیر صفر باید در محلی امن تر نظیر پاركینگ یا محل مشابه قرارگیرد.

تعویض گلدان: هم در بهار و هم در پاییز می توان عمل تعویض را انجام داد با این شرایط كه اگر در پاییز تعویض می شود درجات زیر دو درجه سانتی گراد برای آن مضراست . خاك مورد استفاده آكاداما است و آبیاری دو یا سه ماه اول پس از تعویض را كه همزمان با توسعه ریشه است باید كاملاً مواظبت نمود.

هرس: شاخه های اضافی را در اواخر زمستان و اوایل بهار و یا سه هفته بعد یا قبل از تعویض حذف كنید . هرس وسط تابستان تولید شاخه های فراوان در اطراف زخم هرس را به همراه دارد.

سربرداری: دو نوع سربرداری معمول است. حذف جوانه انتهایی و نگهداری فقط دو برگ و یا اینكه به شاخه ها اجازه دهیم رشد كنند تا ۶ یا ۸ برگ داشته باشند، سپس حذف شاخه تا نگهداری یك جفت برگ انجام شود.

آبیاری: در تابستان و زمستان باید خاك مرطوب باشد، خصوصاً در روزهای خیلی گرم تابستانی كه ممكن است در هر روز دو بار آبیاری لازم داشته باشد.

تغذیه: از غذاهای استاندارد متعادل و كم ازت در فصل رشد (بهار و تابستان) استفاده می شود كه در پاییز ازت به صفر می رسد. سه هفته اول بهار تغذیه را متوقف كنید و پس از باز شدن جوانه ها شروع نمایید.

هشدار!!: باد و نور خورشید در چند هفته وسط تابستان دشمن این گیاه است. اگر چه درختان در طبیعت به خوبی مقاومت می كنند اما گیاهان بونسایی كاملاً حساس هستند و در هر حال آنها را مصون نگه دارید.