بن سای مورایا


نام علمی : Murraya paniculata
نام انگلیسی :  Orange jessamine

گل های ریز خوشبو و نارنجی رنگ بونسایی آن در بین بونسایی داران مشهور است و آن را به نام یاس نارنجی می شناسند که البته هیچ وابستگی گیاهی به یاس ندارد. برگ ها کوچک و مرکب و ساقه چوبی است که از ساقه های چوبی مسن سال گذشته و پس از هرس منشأ می گیرند. پوست چوب نرم و صاف و دارای رنگ خاکستری پریده تا قهوه ای است. اگر چه پس از هرس تولید شاخه های نابجا در آن طبیعی است اما هیچگاه اندام هوایی حالت فشرده به خود نمی گیرد و به همین علت فشار حاصله از سرعت باد را از لابه لای برگ های خود عبور می دهد و مقاومت خوبی در برابر آن دارد. نگهداری گلدان در زیر گلدانی پر از آب و سنگریزه، رطوبت محیط را افزایش داده و رشد طبیعی گیاه را بهتر تضمین می کند.

نیازمندی های محیطی

محل نگهداری:گیاه مورایا بومی جنگل های مناطق گرمسیری است که درجه حرارت در آن به ندرت از ۱۷ درجه سانتی گراد پایین تر می آید. اگر چه بعضی از بونسایی داران اتاق های تقریباً با شرایط مورد نظر دارند اما تأمین احتیاجات حرارتی رطوبتی جنگلی برای آن در تمام طول سال مشکل است. چنانچه شرایط حرارتی رطوبتی فقط برای مدت کمی از سال به ضرر آن تغییر کند مشکل چندانی در سیستم حیاتی گیاه به وجود نمی آورد اما در صورت تداوم صدمه دیدن آن حتمی است. محیط حمام روشن و اطاق های گرم با پنجره آفتاب گیر برای آن مناسب است. اما با بازشدن پنجره و ورود هوای سرد به داخل اتاق اندام هوایی صدمه خواهد دید.

تعویض گلدان:هر دو تا چهار سال یک بار در بهار تعویض انجام می شود. نگهداری گلدان در محیط گرم برای تحریک ریشه ها به تولید ریشه های موئین از احتیاجات آن است. خاک مورد نیاز استاندارد بونسایی است و حدود ۳۰ درصد مواد آلی یا رس به خاک افزوده می گردد.

هرس:در اواسط زمستان شاخه های قدیمی تر هرس می گردند. زخم حاصله از هرس جهت جلوگیری از پیشروی باید با خالی کردن محل آن و ضد عفونی و پر کردن با خمیر مخصوص مسدود گردد.

سربرداری: باید مواظب بود نیمرخ اندام هوایی و آن قسمت از شاخه ها و برگ ها که به طرف بیننده است پر و کامل گردد، سپس نسبت به سربرداری شاخه ها تا چهار برگ اقدام نمود. (در هر شاخه فقط چهار برگ باقی بماند) شاخه های مرده و ضعیف را هر چه زودتر قطع کنید.

آبیاری:آبیاری در فصل رشد به طور کامل و در پاییز و زمستان بتدریج کم و کمتر می گردد. هرهفته یک بار گلدان را برای ۱۵ دقیقه در داخل تشت آب گذاشته تا هیچ نقطه ای از خاک و ریشه خشک باقی نماند. ممکن است آب فشانی باعث ریزش پوست چوب گردد.

تغذیه: به مواد غذایی نیمه قوی در طول فصل رشد احتیاج دارد. اما در پاییز و زمستان فصل و تاریخ معین نیست بلکه ملاک عمل متوقف شدن رشد است.

هشدار !!:نقطه کانونی زیبا در این گیاه پوست ورقه ورقه است. در هنگام جابجایی و سیم کشی مواظب آنها باشید. شته و سفیدک قارچی آفت و مرض آن هستند. جریان هوا را در هر حال برقرار کنید.