بن سای کارمونا


نام انگلیسی :   Tea Tree

اگر چه ظاهراً کمی خشن است اما گیاهی است کاملاً کم توقع و با قابلیت نگهداری در محیط بسته با شرایط آشپزخانه های خفه و دم کرده، پشت پنجره ها با نور شدید آفتاب و مقاوم در برابر پرآبی است. برگ های ریز و چرمی و براق روی شاخه های قوی با آرایش خاص خود خودنمائیی می کنند. شاخه ها چنان تربیت پذیر هستند که می توان در مدت کمی آنها را مانند گیاهانی که شکل می پذیرند و با آنها مجسمه های گیاهی پرندگان و حیوانات می سازند، شکل داد. دائماً شاخه های اضافی خصوصاً آنهایی که نمی گذارند به داخل بونسائی نور برسد باید قطع کرد. درصورتی که گیاه در معرض رطوبت و درجه حرارت بالا قرارگیرد گل های ریز و سفید رنگی ظاهر می گردند. این گیاه متعلق به مناطق گرمسیر است و چنانچه درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد پائین تر نرود، در طول سال می توان گل های زیبا آنرا مشاهده کرد. این گیاه علاقه عجیبی به رطوبت بالا دارد و به همین علت می توان زیر گلدانی آن را پر از آب کرده و گلدان را در آن قرار داد.

محل نگهداری:این گیاه نور خورشید را به نهایت درجه دوست دارد، برای استفاده نور بیشتر و بهتر می توانید از نور هوای آزاد استفاده کنید اما رعایت دونکته مهم الزامی است، گیاه باید اول با محیط بیرون سازش پیدا کند و جهت این منظور باید به تدریج و هر روز چند ساعت این عمل انجام گردد و دوم اینکه گیاه را قبل از غروب و با سرد شدن هوا فوراً به داخل اطاق انتقال دهید. اگر گیاه در طول تابستان در هوای بسته و نزدیک به پنجره آفتاب گیر نگهداری می شود مواظب نور مستقیم خورشید از پشت شیشه باشید که اندام هوایی گیاه را نسوزاند و نکته آخر اینکه این گیاه تغییرات شدید درجه حرارت را دوست ندارد و به همین علت گیاه را در محل های مختلف با درجه حرارت های خیلی متفاوت نچرخانید.

تعویض گلدان :هر ۲ تا ۳ سال یک بار گلدان تعویض می گردد، خاک جدید باید حاوی مقداری خاک آلی باشد، پس از تعویض آبیاری کنید اما به منظور تحریک ریشه های گیاه در توسعه خود و آب یابی دو هفته آبیاری را مرتب انجام ندهید و دفعات آبیاری را کم کنید.

هرس:گیاه را در هر فصلی می توان هرس نمود، مهم ترین هرس برای این گیاه هرس نور است که با حذف شاخه های متراکم و درهم رفته به گیاه اجازه دریافت نور بیشتری را می دهد.

سربرداری:شاخه ها را به طور هدفمند و منظور دار سربرداری کنید به این گونه که پر و خالی بودن نقطه یا نقاطی از درخت را در نظر بگیرید و سپس تصمیم به سربرداری کنید تا جوانه های جدید به منظور شما جواب دهند.

آبیاری:به شدت رطوبت دوست است، در زمستان و تابستان آبیاری مرتب را فراموش نکنید، هرچند وقت یک بار گلدان را در یک سینی پر از آب قرار دهید و گرنه لکه های خشکی سوخته روی برگ ها ظاهر می گردند.

تغذیه: در فصل رشد زمانی که گیاه در فعالیت شدید است آن را با کود کم ازت تغذیه کنید تا منجر به تولید شاخ و برگ های اضافی نگردد، در زمستان برای مدتی رشد متوقف می گردد، تغذیه در این حالت نیز تا شروع مرحله رشد بعدی متوقف می گردد.

هشدار!!:درباره این گیاه نکته بسیار مهم خطر سرما را فراموش نکنید، با کوچکترین بی احتیاطی دردرجه حرارت منجر به از بین رفت گیاه می گردد، حمله شته ها هم در این گیاه مسئله زا است که در صورت آلودگی باید با سموم حشره کش نفوذی مخصوص محیط بسته مبارزه گردد.