بولبیتیس


نام علمی : Bolbitis
خانواده : لوما ریوپ سی داسیه

گیاه آکواریومی بولبیتیس Bolbitis بولبیتیس این خانواده از گیاهان کمیاب، دراصل بومی آفریقا هستند اما امروزه در سایر نواحی نیز مشاهده می شوند. بولبیتیس ها برای رشد و تکثیر نیاز به بستر شنی ندارند و برای تکثیر آنها می توانید ساقه های تازه رشد کرده را از انتهای نزدیک به ریشه قطع کرده و به یک تکه سنگ یا چوب با استفاده از نخ ماهیگیری متصل نمایید تا گیاه ریشه ی خود را به آن بچسباند. کاشت گیاه در زیر بستر شنی آکواریوم موجب پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن می شود. رنگ برگ این گیاهان در زیر نور زیاد سبز روشن می شود و در صورت کم بودن نور، رنگشان سبز تیره خواهد بود. بولبیتیس ها نسبت به سایر گیاهان آکواریومی از رشد کمتری برخوردارند اما در صورت تأمین گاز دی اکسید کربن در آکواریوم از رشد مناسبی برخوردار خواهند بود.

خصوصیات گیاهی

سطح نگهداری : متوسط

شدت نور : متوسط

PH: بین ۶٫۵ الی ۷٫۵

KH: بین ۳ الی ۸

دما : ۲۲ الی ۲۶ درجه سانتی گراد

خاستگاه : آفریقا