بید مجنون


نام علمی : Salix babylonica
نام انگلیسی : Babylon willow  /  Weeping willow

بید مجنون درختی است انبوه، دارای شاخه های فرعی بلند و آویخته که به طرف زمین خم می شوند. جهت جوان سازی، گاهی لازم است که شاخه های بزرگ به طور کامل حذف شوند تا نور کافی بتواند از لابه لای شاخه های دیگر آن عبور نماید. تا حد امکان از سرچینی یکنواخت شاخه ها خودداری شود. به خاطر فرم رشد خاص، این درخت در هر فضای سبزی جلب توجه می نماید و باید به تعداد کم کاشته شود از آنجایی که درختی است بسیار آب دوست و دارای ریشه های قوی و تهاجمی، باید در حاشیه خارجی باغ، جایی که تمایلات تهاجمی آن مشکل ساز نباشد، کاشته شود.

درختی است تاج کروی، متراکم، با شاخه های متراکم، دارای شاخه های فرعی آویخته و انبوه، پوست تنه قهوه ای تیره و خشن، شاخک های ظریف آن سبز زیتونی یا بنفش براق می باشند. وقتی برگ ها می ریزند. این شاخک ها طرح جذابی در منظره زمستانی می آفرینند.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: حالت رشد

کاربرد: سایه افکن، بادشکن، پوشش، کنار آب، تک درخت، کنترل فرسایش و آمایش خاک

ارتفاع: ۹- ۱۲ متر

قطر تاج پوششی: ۱۵- ۲۱ متر

برگ: ساده، متناوب، دارای دندانه های ریز به طول ۷٫۵-۱۵ سانتیمتر و عرض ۱٫۵-۲٫۵سانتیمتر هستند. آنها در قسمت اعظم زمستان پایا هستند.

گل: گل آذین دم گربه ای، در بهار با برگ ها، فاقد ارزش زینتی.

میوه: فاقد ارزش زینتی .

سیستم ریشه ای: سطحی،گسترده، ریشه ها تهاجمی هستند.

سرعت رشد: سریع

آفات و بیماری ها

کنه (میزبان): در بهار و پاییز به عنوان پیشگیری با لیندین یا مالاتیون سم پاشی کنید.

شته: با نیکوتین، لیندین یا مالاتیون در صورت نیاز سم پاشی کنید.

عیوب: عمر آن کوتاه است. شاخه ها شکننده اند. ریشه ها تهاجمی می باشند و به دنبال آب به لوله های آب ،فاضلاب و سایر تأسیسات حمله ور می شوند.

Salix alba vitellinaبید مجنون ساقه زرد به تراکم S.babylonicaنبوده، سیستم ریشه ای آن نیز به آن اندازه تهاجمی نیست. بسیار آراسته و دارای شاخه های زرد بسیار درخشان است و به راحتی به عنوان بادشکن یا پوشش به کار می رود.

نیازمندی های محیطی

هرس: در جوانی درخت را هرس نمایید تا چهار چوب تثبیت شود. برای شکل دادن به درخت سالانه شاخه ها را تنک کنید. انتهای شاخه ها را به شکل منظم کوتاه نکنید.

زمان هرس: پائیز

تغذیه: توجه خاصی لازم نیست.

 

آبیاری : آب دوست است و رطوبت زیاد می خواهد.
دما : گرما، سرما و شرایط کویری را تحمل می کند. انطباق پذیر.
خاک : خاک مرطوب را ترجیح می دهد. در خاک های مردابی نیز رشد می کند. در آفتاب یا سایه رشد کرده و مقداری باد را تحمل می کند، ولی در باد بسیار شدید می شکند. خاک و دود را تحمل می کند.