تاج خار (مرجان)


نام علمی : Euphorbia milii
نام انگلیسی : Crown of thorns, Christ plant, Christ thorn
خانواده : تیره شیر سگ،تیره فرفیون،فرفیونیان (Euphorbiaceae)

تاج خار زیبا با گل های ریز و خارهای بزرگش بسیار مقاوم، نوعی گیاه گوشتی (آبدار) است که عادت رشدی آن به صورت درختچه ای و بوته ای است و تا ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر هم می تواند رشد کند. سرعت رشد آن کند است و ارتفاع آن در صورت کاشت در گلدان بین ۹۰-۶۰ سانتیمتر می شود.ساقه ها چند وجهی است و بر روی آن تیغ هایی به طول سه سانتیمتر می روید.برگ های جدید گیاه بر روی ساقه های جوان و جدید گیاه شکل می گیرد و قسمت های مسن تر گیاه به تدریج چوبی و کم برگ خواهد شد. برگ ها حدود ۴ سانتیمتر طول و ۱٫۵ سانتیمتر پهنا دارند.گل های حقیقی آن کوچک هستند و برگچه های کوچکی که رنگین هستند و ما به نام گل می شناسیم، پهنایی بیش از یک سانتیمتر دارند و اکثرا به رنگ قرمز هستند.

انواع امروزی که به نام دورگه های تایلندی ((Thai hybrids شناخته می شوند به رنگ های قرمز، صورتی، کرم و زرد رنگ هستند و گل ها در دسته های ۲ الی ۸ تایی شکوفا می شوند. بعضی از این دورگه ها گل های بزرگی تولید می کند و در بعضی، گل ها زیادتر شده است.این گیاه در سراسر سال می تواند گل دهد و اگر نیازهای این گیاه بر آورده شود در مقاطعی از سال گلدهی بیش از سایر زمان ها خواهد بود.شیره این گیاه سمی است و در هنگام دست زدن به این گیاه باید مراقب پوست دست خود باشید.بر اساس برخی از روایت ها این گیاه همان گیاهی است که به عنوان تاجی از خار بر روی سر حضرت مسیح گذاشته شد.

نیاز مندیهای محیطی

هرس:با بزرگ شدن گیاه قسمت های پایین ساقه، عاری از برگ می شود. با قطع ساقه های مسن تا نصف ارتفاع آن ساقه های جوان شروع به رشد می کنند.

آبیاری : این گیاه در فصول رشد به آبیاری در حد متوسط و حتی کمتر از آن احتیاج دارد. در فواصل میان آبیاری، بایستی سطح خاک گیاه تا عمق چند سانتیمتری خشک شود. همچنین در فصول سرد که گیاه رشد چندانی ندارد آبیاری هر 3-2 هفته یکبار انجام شود.از آبیاری بیشتر ار حد نیاز گیاه بپرهیزید چرا که وجود رطوبت ماندگار در خاک منجر به پوسیدگی ریشه و طوقه گیاه می شود.
دما : دمای ایده آل برای این گیاه 32-24 درجه است. با وجودی که تاج خار، گیاهی گرما دوست است اما تا دمای 4 درجه هم مقاومت می کند. با کاهش دما از 10 درجه، برگ ها شروع به ریزش می کند. بنابر این بهتر است در زمستان گیاه را به مکانی که دمای آن حداقل 13 درجهاست منتقل کنیم.نکته جالب در مورد این گیاه این است که اگر این گیاه را در محیطی با دمای یکنواخت نگه داریم از گلدهی آن کاسته می شود.
خاک : در بیشتر خاک ها به خوبی رشد می کند به شرطی که زهکش آن عالی باشد. مخلوطی مساوی از خاک باغچه+خاک برگ+ شن ترکیبی مناسب برای این گیاه است.کوددهی بیش از اندازه باعث کاهش گلدهی و بلندی و نازکی ساقه های جوان می شود . برای کود دهی از بهار تا پاییز می توان هر دو هفته یکبار از کودی مثل 5-10-5 با نصف غلظت معمول آن استفاده کرد. تابستان بهترین زمان تعویض گلدان این گیاه است.
نور : برای گلدهی به نور کامل آفتاب احتیاج دارد و به طور کلی به حداقل 6 ساعت نور مستقیم آفتاب نیاز دارد. در مناطق با آب و هوای گرم، بهتر است گیاه را در مکانی قرار دهیم که از آفتاب بعد از ظهر در امان باشد.