جرانیوم


خانواده : جرانیاسه (Geraniaceae)

 

مبداء:قفقاز، اروپا

نوع:از گیاهان دائمی

برگ:در قسمت گونه ذکر گردیده است.

گل:در قسمت گونه ذکر گردیده است.

رنگ گل:در قسمت گونه ذکر گردیده است.

فصل گل:تابستان

موارد استفادهحاشیه باغچه، باغچه های سنگی

موقعیت :آفتاب کامل، خاک زهکشی شده

گونه :این خانواده بزرگ از گیاهان پایا و مقاوم برای حاشیه باغچه و باغات و باغچه های سنگی را که غالباً در هوای آزاد و آفتاب کامل و خاک زهکشی شده به خوبی رشد و نمو می نماید. نباید با پلارگونیوم (Pelargonium) که همان شمعدانی است اشتباه نمود. گیاهان جرانیوم را می توان به راحتی در بهار یا پائیز از طریق کاشت بذر و یا تقسیم ریشه و یا قلمه گیری در تابستان تکثیر نمود.۱-    سینه رئوم G.cinereum  به ارتفاع ۱۵-۷٫۵ سانتیمتر می رسد. برگ ها عمیقاً لوب دارد و به رنگ سبز مایل به خاکستری است. گل های به رنگ صورتی تیره، ارغوانی – صورتی تا سفید آن در حالت باز نعلبکی شکل، با رگه های ارغوانی – عنابی روشن، به قطر ۲٫۵سانتیمتر در روی
ساقه ای کوتاه قرارمی گیرد. این گونه بومی پیرنه و کاملاً مناسب برای مکان های آفتابی در هوای آزاد و باغچه های سنگی است. واریته بالرینا Ballerina  گل های گلی – ارغوانی رگه دار تولید
می نماید.۲-    ایبریکوم  G.ibericum به ارتفاع ۶۰-۴۵ سانتیمتر می رسد. برگ ها مدور، عمیقاً شکافدار و کرکدار است. گل های به قطر ۲٫۵سانتیمتر آن به رنگ بنفش – آبی ظاهر می گردد. این گونه بومی قفقاز است. واریته های مطلوب آن عبارتند از : آلبا “Alba” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتربا گل های سفید؛ فلورپلنو “Flore pleno” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر، پرپر و به رنگ بنفش – آبی؛ جانسونز بلو
” Johnson’s Blue ” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر با گل های به رنگ آبی روشن .۳-    ماکروریزوم  G.marorrhizum به ارتفاع ۴۵-۳۰ سانتیمتر می رسد. برگ ها دارای ۵ لوب، نرم و معطر است. گل ها به رنگ قرمز روشن و رگه دار است. این گونه بومی اروپاست.
واریته های مطلوب آن شامل: آلبوم ” Albom” به ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و دارای گل های به رنگ سفید خالص؛ اینگورسن “Engwersen” به ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و دارای گل های به رنگ گلی – صورتی است.۴-    پراتنس  G.pratense  به ارتفاع ۹۰-۴۵ سانتیمتر می رسد، برگ ها مدور، عمیقاً دندانه دار، گل ها به قطر ۲٫۵ سانتیمتر و به رنگ آبی است. این گونه بومی اروپا است.

واریته های خوب آن عبارتند از: آلبوم ” Album” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و دارای گل های به رنگ سفید خالص؛ آلبوم پلنوم ” Plenum Album” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و دارای گل های پرپر به رنگ سفید است؛ فلورپلنو “Flore pleno” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و دارای گل های پرپر به رنگ  آبی است.۵-    سانگوئی نئوم  G.sanguineum به ارتفاع ۴۵ سانتیمتر می رسد. برگ ها متقابل و کمی لوب دار است. گل ها به رنگ قرمز تند است. این گونه بومی اروپا است.

تعدادی از بهترین  واریته ها: آلبوم “Album” به ارتفاع ۲۲ سانتیمتر و دارای گل های سفید است؛ لانکاسترینس
 “Lancastriense”به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر می رسد  و گل های به رنگ گلی صورتی تولید
می نماید.۶-    سیلوا تیکوم  G.sylvaticum  به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر می رسد. برگ ها مدور و کاملاً لوب دار است. گل ها به رنگ آبی – ارغوانی تا صورتی است . بومی اروپا منجمله انگلستان است.

تعدادی ازواریته ها عبارتند از: آلبوم “Album” به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و دارای گل های  به رنگ  و در حالت غنچه صورتی است؛ می فلاور May flower  به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و دارای گل های به رنگ آبی روشن است.۷-    والی چیانوم  G.wallichianum

تکثیر:بذر، قلمه، تقسیم ریشه

طرز کاشت :انواع گونه های این جنس را می توان به طریق کاشت بذر و یا تقسیم ریشه در بهار و پائیز و یا قلمه در تابستان مورد استفاده قرارداد.