خارا شکن آپارتمانی


نام علمی : Saxifraga sarmentosa, Saxifraga stolonifera 
نام انگلیسی :  Mother of thousand, Creeping Saxifrage, Strawberry Saxifrage  
خانواده : ساکسی فراگاسه (Saxifragaceae)

گیاهی است رونده از خانواده ساکسی فراگاسه (Saxifragaceae) و زادگاهش چین و ژاپن است، مانند توت فرنگی شاخه های رونده نازکی دارد که با تماس با خاک ریشه می دواند. خارا شکن گیاه پوششی رونده ایست که در سایه درختان بلند و گیاهان دیگر پوشش خوبی برای سطح باغ و باغچه به حساب می آید؛ و همین سایه دوستی شرایطی فراهم می کند که در گلدان ها و سبد آویزهای خانه هم خودی نشان دهد.

خارا شکن به علت شکل و رنگ خاص برگ ها برای کاشت گروهی همراه با گیاهان دیگر بسیار مناسب است.برگ های ریز و تقریباً گرد و کرک دار و رگبرگ ها با رنگ کرمی و شیری در متن سبز زیتونی برگ جلب نظر می کند، ساقه گل دهنده بلند و گل ها نسبتاً ریز هستند.شرایط نگهداری این خاراشکن یا ساکسی فراگا در فضای باز و سرپوشیده مشابهت دارد و در زیر شرایط نگهداری آن در آپارتمان آمده است.

عوارض و درمان:

برگ ها می ریزند و گیاه در حال تلف شدن است: آبیاری بیش از اندازه عامل آن است، آبیاری را قطع کنید و اجازه دهید سطح خاک خشک شود، آبیاری را با میزان کمتری شروع کنید.

برگ ها بی رنگ و سطح زیرین آنها مملو از تار عنکبوت است: کنه قرمز ریز عامل آن است، گیاه را با سم کنه کش هر دو هفته یک بار طبق دستور سمپاشی کنید تا علایم بر طرف شود.

لکه های خاکستری روی برگ ها و قاعده آنها است: رطوبت بیش از اندازه است، گیاه را به محل گرم تر و خشک تری منتقل کنید، اجازه دهید سطح خاک قبل از آبیاری خشک شود، گیاه را با سم قارچ کش سمپاشی کنید.

برگ های جدید ظاهر نمی شوند: گیاه احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد، طبق دستور عمل کنید.

برگ ها ناهموار هستند و بعضی از آنها خشک می شوند: سن گیاه بالاست، از آن به عنوان منبع تکثیر استفاده کنید.

ساقه ها منحرف و گلدان حالت توپی بودن خود را از دست داده است: هوا خیلی گرم است،گلدان را به محل خنک تری منتقل کنید.

گیاه خود را انداخته است: تشنگی مفرط عامل آن است، گلدان را برای مدت ۳۰ دقیقه درون تشت پر از آب قرار دهید.

لکه های سوخته روی برگ ها مشاهده می شود :صدمه مربوط به مواد براق کننده شمیایی است، از این مواد استفاده نکنید. ممکن است عارضه مربوط به تابش مستقیم آفتاب به برگ ها باشد، در این صورت گیاه را به محل دیگری منتقل کنید.

برگ ها رنگ پریده اند: نور کافی نیست، گیاه را به محل روشن تری منتقل کنید، توجه کنید که نور زیاد هم همین علایم را به وجود می آورد.

زخم های پنبه ای شکل سفید رنگ روی برگ ها و ساقه ها تشکیل شده است: به سمپاشی با سم حشره کش هر ۱۴ روز یک بار نیاز دارد.

برگ ها بد شکل و چسبناک هستند و حشرات سبز رنگ ریز روی آن هاست: علایم را با سمپاشی با سم حشره کش نفوذی هر ۱۴ روز یکبار بر طرف کنید، توجه کنید که گیاه فوق العاده به سموم حساس است.

انتخاب نام خاراشکن برای گیاه ساکسی فراگا با توجه به کتاب فرهنگ نام های گیاهان ایران صورت گرفته است که نام صخره در را نیز علاوه بر خاراشکن، برای جنس ساکسی فراگا آورده است.

نیازمندی های محیطی

رطوبت: غبارپاشی چندان لازم نیست، ولی در صورتی که درجه حرارت بالا رود غبارپاشی هفتگی در شادابی گیاه مؤثر است.

تغذیه: هر ماه یک بار در تابستان کمبود عناصر خاک گلدان را با اضافه کردن کودهای شیمیایی مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور جبران کنید.

تعویض گلدان: هر ساله در بهار تعویض گلدان ضروری است.

تمیز نمودن گل ها: در صورتی که برگ ها گرد آلود و کثیف است، می توانید با غبارپاشی آنها را تمیز کنید، از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید.

آبیاری : در تابستان هفته ای سه بار و در زمستان هر دو هفته یک بار آبیاری کنید. رطوبت سطح خاک گلدان را همیشه بازدید کنید تا گیاه بی آبی نکشد (مخصوصاً گلدان هایی که از آن ها به عنوان سبد آویزان استفاده می گردد)، زهکش را همیشه بازدید کنید.
دما : حداقل درجه حرارت در زمستان 8 درجه و حداکثر در تابستان 15 درجه سانتیگراد است.
خاک : لیمونی و کمپوست
نور : نزدیک پنجره با نور نیم آفتاب نیم سایه احتیاجات نوری این گیاه را برآورده می سازد، مواظب اشعه مستقیم آفتاب باشید.
تکثیر : خوابانیدن شاخه در گلدان های مجاور گلدان مادری و قطع آن پس از ریشه دار کردن، گرفتن قلمه از ساقه در تابستانروش ازدیاد:الف) گلدان های کوچک زهکش دار را تهیه و در مجاورت گلدان مادری قرار دهید.ب)ساقه های دراز گیاهچه را در خاک بخوابانید و روی آن ها خاک بریزید.ج)با نمایان شدن برگ های جدید ساقه ها را قطع و ارتباط را با گیاه مادری قطع کنید.