خزه توپی


نام علمی : Cladophora aegagropila ، Aegagropila linnaei
نام انگلیسی : Rising Japanese Moss Balls                              
خانواده : Cladophoraceae

این خزه درمحیط طبیعت به دلیل نوع محل زندگی ، شکل توپ مانند به خود گرفته است که در آکواریوم نیز برای حفظ شکل آن می بایست به صورت متناوب آن را بچرخانید. نگهداری این گیاه در زیر نور زیاد موجب می شود که رنگ آن را سبز روشن شود و کم بودن میزان نور نیز رنگ آن را سبز تیره می کند. تکثیر آن از طریق تقسیم شدن صورت می گیرد، به نحوی که در کناره های گیاه یک بخش به صورت گرد جدا شده و تشکیل گیاه جدید را می دهد. این گیاه به دلیل داشتن شکل اسفنج مانند، مواد معلق در آب را به خود می گیرد بنابراین می بایست هر چند وقت یکبار در بیرون آکواریوم با آب آکواریوم شسته شود.

رویشگاه: ژاپن

کاربرد: کف آکواریوم

سرعت رشد: کند

ارتفاع: ۱۰ – ۳cm و پهنا: ۱۰ – ۳ cm

نیاز نوری: متوسط ، ۲۵/۰ وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۵ – ۳ میلی گرم در لیتر

تحمل سختی: ۸ – ۳

تحمل PH آب: ۸-۶

تحمل دما: ۲۸- ۲۰ سانتیگراد

سطح نگهداری: آسان