خزه جاوا


نام علمی : Taxiphyllum barbieri
نام انگلیسی : Java moss
خانواده : Hypnaceae

رویشگاه: جنوب شرقی آسیا

کاربرد: تزیین اجسام داخل آکواریوم مثل صخره ها و ریشه درختان

سرعت رشد: متوسطارتفاع: ۱۰-۳ cm و پهنا: ۱۰-۵ cm

نیاز نوری: کم تا زیاد، یک چهارم وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۵-۳ میلی گرم در لیتر

دامنه سختی آب: ۲۱-۰

تحمل PH آب: ۸-۵تحمل دما: ۳۴-۱۲ سانتیگراد

سطح نگهداری: آسان

تکثیر: تقسیم خزه جاوا گیاه پر دوام و رایج ترین خزه آکواریومی، بومی جنوب شرقی آسیا است که توقعات کمی نسبت به آب و نور دارد.ضخامت آن ۳ الی ۱۰ سانتیمتر است و به راحتی روی هر سطحی رشد می کند. برای فرش کردن کف آکواریوم (حتی با نور کم) و همچنین برای تزیین سنگ ها و ریشه ها و پنهان کردن تجهیزات آکواریوم ایده آل است. خزه جاوا را با تور یا نخ ببندید تا به مرور روی سطح مورد نظر جاگیر و ثابت شود. اگر رشد زیاد کند و انبوه شود می توان آن را براحتی با قیچی با صبر و حوصله هرس کرد.تکثیر آن بسیار آسان و صرفاً با بریدن بخشی از آن انجام می شود. در آکواریوم هایی که تولید مثل در آنها صورت می گیرد، خزه جاوا می تواند محل عالی پنهان شدن ماهی های تازه متولد شده باشد. در ضمن خزه جاوا می تواند برای تزیین ویواریوم ها نیز به کار رود.