خزه ریکسیا


نام علمی : Riccia fluitans
نام انگلیسی : Crystalwort
خانواده : Ricciaceae

رویشگاه: سراسر دنیا

کاربرد: شناور در سطح آب، اتصال به چوب، اتصال به سنگ

سرعت رشد: سریع

ارتفاع: ۵ -۱ cm و پهنا: ۱۰ – ۵ cm

نیاز نوری: کم تا زیاد، ۰/۵ وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۱۴ – ۶ میلی گرم در لیتر

تحمل سختی: خیلی سبک – سنگین

تحمل PH آب: ۷/۵ – ۵

تحمل دما: ۲۸ – ۱۰ سانتیگراد

سطح نگهداری: آسان

تاکاشی آمانو ژاپنی سبب شد تا بسیاری از صاحبان آکواریم، این گیاه را به عنوان یک گیاه غوطه ور در آب نگهداری کنند. به وسیله بستن آن به یک تخته سنگ با یک تکه از نخ ماهیگیری می توانیم، از افزایش آن جلوگیری کنیم. اما جوانه های جدید همیشه به سمت سطح رشد می کنند، که نیاز به هرس لازم است. در زیر آب این گیاه بهترین رشد را با افزایش co2 دارا ست و در شرایط رشد خوب حباب های اکسیژن کوچک روی سر برگ ها تشکیل می شود. یک گیاه سنتی شناور و به عنوان محافظی مناسب برای ماهیان جوان پیشنهاد می گردد.