خزه فونیکس


نام علمی : Fissidens fontanus
نام انگلیسی : Phoenix Moss                                                    
خانواده : Fissidentaceae

 

رویشگاه: آمریکای شمالی

کاربرد: پوشش صخره ها و ریشه درختان در آکواریوم

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: ۵-۱ cm و  پهنا: ۱ cm

نیاز نوری: کم تا زیاد، نیم وات در لیتر

میزان co2  مورد نیاز: ۱۴-۶ میلی گرم در لیتر 

 دامنه سختی آب: ۱۴-۰

تحمل PH آب: ۸-۶

تحمل دما: ۲۶-۴  سانتیگراد

سطح نگهداری: متوسط

تکثیر:  با تقسیم گیاه یا جداکردن گیاهبچهخزه رؤیایی و پرمانند فونیکس با رنگ سبز تیره اش بومی آمریکای شمالی است که خیلی زود جای خود را هم ارز خزه های پر طرفدار دیگری مثل خزه جاوا و خزه کریسمس نزد آکواریوم داران باز کرده است.رشدش آسان ولی نسبتاً کند است، بی نیاز از نور زیاد، مواد غذایی اضافی و دی اکسید کربن در هر شرایطی به رشد خود ادامه می دهد ولی نسبت به بقیه خزه ها نیاز به اندکی نور بیشتر دارد. بدیهی است در صورتی که مواد غذایی و نور زیاد هم به آن برسد، رشد آن نسبت به رشد معمولش سریع تر خواهد بود.برای پوشاندن ریشه ها و سنگ ها در آکواریوم، چه به صورت افقی و چه به صورت عمودی بسیار مناسب است، ولی دیدن نهایت زیبایی توده ی آن بر روی شاخه ها و سنگ ها بخاطر رشد کند مستلزم صبر و حوصله فراوان است.