درخت نورا


نام علمی : Jacaranda acutifolia, Jacaranda mimosifolia
نام انگلیسی : Fern tree, Green ebony tree, Jacaranda, Blue Jacaranda, Black Poui

شاخه های این درخت تمایل به پراکنده شدن دارند لذا هرس فرم سالانه ضروری است به خاک های مرطوب و باد حساس است و در اقلیم های بدون یخبندان خوب رشد می کند.

خصوصیات گیاهی

ارتفاع: ۷ تا ۱۸ متر قطر تاج پوششی: ۶ تا ۱۴ متر

در حالت طبیعی درختی نامنظم با پوست تنه خاکستری روشن است.

برگ: متقابل و مرکب دوبار شانه ای به طول ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر و متشکل از ۲۰ تا ۴۰ برگچه دوکی شکل. گاهی ۱۸ تا ۴۸ برگچه کوچک در هر شانه قرارگرفته، طول آنها۰٫۵ تا ۱سانتیمتر است (به غیر از برگچه انتهائی که به طول ۱٫۵ سانتیمتر است). رنگ برگ سبز روشن است که فقط دوره کوتاهی در اردیبهشت و خرداد،خزان می کند.

گل: گل های آبی، بنفش به طول ۵ تا ۴ سانتیمتر به صورت گل آذین، پانیکول زیبا به طول ۲۰ سانتیمتر در تابستان و پائیز بر شاخه های یک ساله شکوفا می شود. گلبرگ ها پس از ریزش، عمر طولانی داشته و سایه انداز درخت را به شکل یک فرش آبی، بنفش در می آورد.

میوه: کپسول های تقریباً دایره ای– مستطیلی چوبی سخت به رنگ قهوه ای تیره و به طول ۲٫۵ تا ۵ سانتیمتر.

جنبه های زیبایی: گل و برگ

کاربرد: حواشی خیابان، گلدان،تک درخت و پاسیو

سیستم رشد: عمیق

سرعت رشد: سریع

نیازمندی های محیطی

هرس: به هرس سالانه و فرم دهی نیاز دارد. مناسب ترین زمان در اوائل بهار.

تغذیه: تغذیه خاصی نیاز ندارد.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

آبیاری : ماهی یک بار آبیاری فراوان نیاز دارد.
دما : گرما را تحمل می کند ولی سرما را نمی پسندد. نهال های جوان حتی در اقالیم مرطوب نیاز به حفاظ دارند.
خاک : خاک سبک و غنی با زهکش خوب را ترجیح می دهد و خشکی را تحمل می کند. در آفتاب مستقیم با نیم سایه رشد می کند. از باد باید محافظت شود.