سدر اطلس


نام علمی : Cedrus atlantica
نام انگلیسی : Atlas Cedar

درختی است بسیار بزرگ و هرمی شکل با حالت رشد باز، دارای شاخه هایی که با الگوهای منظم و دقیق آرایش یافته اند. این درختان معمولاً در جوانی بسیار ظریف و باریک بوده، ظاهر آنها به طور گمراه کننده ای شکننده است احتمالاً به همین دلیل نیز اندازه نهایی درخت دست کم گرفته شده و معمولاً در باغ های کوچک کاشته می شود که امکان رشد کامل برای آن وجود ندارند.

به منظور کمک به شناخت بهتر از گونه های مشابه که تشخیصشان از یکدیگر دشوار است، چند واریته آن در زیر شناسانده می شوند:۱- .Cedrus atlantica var. glauca Carr با برگ هایی به رنگ سبز کلمی۲- .Cedrus atlantica var. argentea Murr با برگ هایی تقریباً سفید مایل به نقره ای که تشخیص آن از واریته شماره ۱ به دلیل شباهت فرم رویشی بسیار دشوار است.۳- .Cedrus atlantica var. pendula Carr با شاخه ها و شاخه چه های آویزان، گاهی با نمای تقریباً ستونی۴- .Cedrus atlantica var. fastigiata Carr با فرم رویشی هرمی باریک یا تقریباً ستونی با شاخه های ایستاده یا رو به بالا.

درختی است هرمی شکل، گسترده و منظم دارای حالت رشد باز و شاخه های افراشته و افقی. انتهای شاخه اصلی متراکم است. پوست تنه خشن و به رنگ قهوه ای تیره است.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: حالت رشد، برگ

کاربرد: چمنزار، تک درخت

ارتفاع: ۹- ۳۰ متر قطر تاج پوششی: ۹- ۱۸ متر

برگ: به رنگ سبز مایل به آبی، کوتاه و سوزنی شکل به طول ۲-۲٫۵ سانتیمتر می باشند.

میوه: مخروط هایی بطول ۵ الی ۷٫۵ سانتیمتر که مسطح یا در قسمت فوقانی مقعر هستند. دو سال طول می کشد تا به بلوغ برسند.

سیستم ریشه ای:عمقی

سرعت رشد: بسیار کند

نیازمندی های محیطی

 هرس: نیازی به هرس ندارد.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم نیست.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

آبیاری : ماهانه یک بار آبیاری عمقی نمائید. زهکش خوب ضروری است.
دما : گرما وسرماو حتی انجماد طولانی مدت را تحمل می نماید.
خاک : خاک لومی یا رسی با زهکشی خوب را ترجیح می دهد. خاک های مردابی را تحمل نمی کند. تابش مستقیم آفتاب، باد را تحمل می کند.