سروِ تالاب


نام علمی :  Taxodium distichum
نام انگلیسی : Bald cypress, Red-cypress

درخت رؤیایی سروِ تالاب، درختی است خزان دار و بزرگ دارای شکل هرمی و برگ های نرم که هر سال در پائیز ریزش می نمایند. برگ های آن به رنگ سبز-زرد روشن و ملایم بوده،که منظره چشمگیری در کنار پوست تنه به رنگ دارچین که دارای شیارهای کم عمق است، ایجاد می نمایند. درخت بزرگی است و مناسب کاشت در باغ های کوچک نیستند ولی در باغ های بزرگ تر تکدرخت ایده آلی است. بخاطر سیستم ریشه ای خارق العاده اش با شرایط مختلف رطوبت خاک انطباق پذیر است ومرداب ها و نواحی خشک را به یک میزان تحمل نموده، در خاک های مرطوب به صورت درختی گسترده و در خاک های خشک به شکل هرم باریکی رشد می نماید. این درخت به سرما و گرما مقاوم است اما باید در جوانی از یخبندان محافظت شود.جنبه های زیبایی: برگ ها، پوست تنهکاربرد: کنار آب، مرداب ها، کنترل فرسایش و آمایش خاک، تک درخت

خصوصیات گیاهی

ارتفاع : ۱۸-۲۲٫۵متر حالت رشد: درختی است در جوانی هرمی شکل که در بلوغ شکل عریض و نامنظم با شاخه های آویخته به خود می گیرد. برگ و تنه: پوست تنه به رنگ قهوه ای دارچینی و دارای شیارهای کم عمق است. برگ ها مشابه سایر سکویاها به رنگ سبز- زرد ملایم و روشن و همه ساله در فصل پائیز، قبل از اینکه به همراه شاخه های جنبی ریزش نمایند به رنگ قهوه ای درمی آیند. آنها مسطح، به طول ۱٫۸ سانتیمتر و بر روی شاخه قرار دارند.

میوه: مخروط های قهوه ای کروی شکل با قطر حداکثر ۲٫۵ سانتیمتر بر روی چوب های یکساله می رویند و در سال اول بالغ می شوند.

سیستم ریشه ای: سطحی، در نواحی مردابی ریشه های بلند پرپیچ و خم گسترده می شوند. ریشه های حمایتی از ریشه های جانبی گسترده به صورت مجتمع در ارتفاع ۱٫۸۰- ۱٫۵ متر از سطح بستر مرطوب و لجنی از این ریشه ها خارج می شوند. این ریشه ها توسط پوسته ای پوشیده شده، توخالی هستند و معمولاً هنگامی که در معرض خشکی طولانی قرار گیرند و یا اگر از درخت مادر جدا شوند، می میرند. تصور می شود که لنگر استقراری درخت مادر هستند و به ریشه ها هوا می رسانند.

سرعت رشد: متوسط

نیازمندی های محیطی

هرس: نیازی به هرس ندارد.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم نیست .

آفات وبیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

آبیاری : تحت هر گونه شرایط رطوبتی بالنده می شوند .
دما : گرما و سرما را تحمل می کند. درختان جوان باید از انجماد محافظت شوند.
خاک : هر نوع خاک اعم از مرطوب یا خشک هر نوع شرایطی را تحمل می کند. سیستم ریشه ای خارق العاده آن، درخت را در مقابل شدیدترین بادها حفظ می نماید