سوسن ستاره ای


نام علمی : Milla
نام انگلیسی : Mexican star

سوسن ستاره ای (میلا)این گیاه پیازی بومی جنوب آمریکا و مکزیک است. این جنس دارای دو گونه می باشد. در علفزار ها یا مناطق جنگلی مرتفع می روید و از اواخر بهار تا اوایل پاییز گل می دهد. ساقه های گل دهنده به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و قطر گل ها ۶ سانتی متر هست. گل های این گونه معمولاً از هر پیاز دو عدد و پشت سر هم می رویند اما در بعضی ارقام ویژه ان از هر پیاز شش گل می روید. گونه دیگر Milla magnifica هست که گل های آن در شب باز می شود و ساقه های گل دهنده و برگ های آن سطحی به طول یک متر را اشغال می کند.

گل های هر دو گونه سفید و شش گلبرگ دارند. گل ها معطر هستند. برگ ها علفی و معمولاً کوتاه تر از ساقه های گل دهنده است و پس از پژمرده شدن گل ها از بین می روند.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به آب کم نیاز دارد و به خشکی بسیار مقاوم است.
خاک : به خاکی با زهکش بسیار عالی نیاز دارد.
نور : به آفتاب کامل نیاز دارد.
تکثیر : پیازچه های تولید شده در جوار پیاز اصلیدر مناطق دارای آب و هوای معتدل و ملایم می توان در فصل پائیز اقدام به کاشت پیازهای اصلی این گل در هوای آزاد نمود. فواصل کشت پیازها10 -7.5 سانتیمتر و عمق آن 7.5سانتیمتر است. در مناطق سردسیر در گلدان کشت می گردد.