سوسن یکروزه


نام علمی : Hemerocallis
نام انگلیسی : Daylily
خانواده : علف درختان (Xanthorrhoeaceae)

گل های همروکالیس هم یکروزه اند و عمر کوتاهی دارند ولی این گیاه صبح روز بعد باز به عشق آفتاب گلی تازه می رویاند و باغچه را از زیبایی خود محروم نمی کند.جنس همروکالیس (Hemerocallis) در حدود ۲۰ گونه دارد که امروزه آن ها را به عنوان گونه های وحشی می شناسیم. همانند (). این گونه ها بیشتر در آسیا بوده و در قرن بیستم به آمریکا و اروپا رفته و از آن زمان تا حال هزاران هزار رقم دو رگه از آن ها تولید شده است. این دورگه های تجاری امروزه به نام سوسن یک روزه(Daylily) معروف هستند. در گذشته همروکالیس در خانواده سوسنیان بوده و نام آن به همین دلیل سوسن یک روزه شده است. در صورتی که سوسنیان دارای پیاز هستند و همروکالیس ریزوم دارد.نام همروکالیس نیز در یونانی به معنای زیبای یک روزه (beautiful for a day) است.

برگ های بلند خطی و شمشیر مانند و قوس دار آن به صورت متقابل می رویند و بوته علفی سبز و متراکم پدید می آورند. ارتفاع گیاه از ارقام پاکوتاه ۳۰ سانتیمتری شروع می شود و در ارقام بلند به ۱۵۰ سانتیمتر می رسد.ساقه های گل دهنده بلند و کشیده است و تعداد گل و غنچه ها بر روی ساقه گل دهنده زیاد است و عمر هر گل فقط یک روز می باشد.رنگ گل ها بسیار متنوع بوده و گلبرگ های آن طرح ها و رنگ های گوناگون دارد. هر گل شش گلبرگ دارد ولی گل های پر پر هم تولید شده است. قطر گل ها به ۱۲ سانتیمتر می رسد.

فصل گلدهی در ارقام جدید متفاوت است و تنوعی از اول بهار تا پاییز دارد. به همین دلیل می توان ارقامی را با هم کاشت که زمان گلدهی متفاوتی داشته باشند و باغچه ما زمان بیشتری گل داشته باشد.در کنار این ویژگی های برجسته باید اضافه کرد که تعدادی از ارقام معطر هستند.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : نیاز آبی آن متوسط است و زمانی آن را باید آب داد که سطح خاک رطوبت خود را از دست داده باشد. نسبت به خشکی مقاوم است ولی برای گلدهی خوب و گل های با کیفیت، آبیاری منظم مهم است.
دما : به هوای گرم تابستان مقاوم است و همچنین ریزوم های این گیاه خزان پذیر، سرمای شدید زمستان را هم به خوبی تحمل می کند. همچنین این گیاه نسبت به هوای آلوده مقاوم است.
خاک : در تمام خاک هایی که زهکش خوب داشته باشد، به خوبی رشد می کند. همچنین این گیاه در خاک های فقیر از مواد غذایی هم رشد می کند. استفاده از کود گاوی پوسیده برای رشد بهتر گیاه مفید است.
نور : برای گلدهی به نور کامل آفتاب نیاز دارد و حداقل 6 ساعت نور مستقیم آفتاب می خواهد. در مناطق شمالی کشور نیاز نوری آن بیشتر از 6 ساعت است.
تکثیر : روش تکثیر این گیاه تقسیم ریشه ها (ریزوم ها) است. برای این کار در اول بهار یا پاییز گیاه را از زمین خارج کرده و ریشه های آن را همراه با اندام هوایی به چند قسمت تقسیم نموده و دوباره به خاک می نشانند.با کاشت بذر در بهار یا پاییز نیز می توان گیاهان جدید تولید کرد.