شاه اشرفی


نام علمی : Coreopsis grandiflora
نام انگلیسی : Large-flowered tickseed
خانواده : گل ستارگان Asteraceae

شاه اشرفیگیاهی است چند ساله که حداکثر به ارتفاع ۹۰ سانتیمتر می رسد. با گل هایی زرد رنگ و ستاره ای شکل به قطر ۷-۶ سانتیمتر با گلبرگ هایی کم و بیش دندانه دار.دورگه های بسیاری از آن ایجاد شده که از میان آنها می توان به ارقام شناخته شده ای مثل Early Sunrise یا رقم Presto اشاره کرد که دومی تا ارتفاع ۳۰ سانتیمتر می رسد.

زمان گلدهی در رقم های مختلف متفاوت است ولی از اواخر بهار تا اوایل پاییز می توان گلدهی را در این گیاه مشاهده کرد. قطع گل های پژمرده، طول زمان گلدهی را افزایش می دهد.این گل جاذب پروانه ها است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : این گیاه به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد. به کمی خشکی کشیدن مقاوم است ولی آبیاری منظم باعث گلدهی بهتر می شود. بهتر است بین دو آبیاری، سطح خاک خشک شود.
دما : به هوای گرم، چه خشک چه مرطوب مقاوم است.
خاک : در انواع خاک ها به خوبی رشد می کند. البته به زهکشی خوب نیاز دارد. به کودهی خاصی هم نیاز ندارد و استفاده از کود دامی پوسیده در حد محدود کافی است. این گل گزینه خوبی برای خاک های فقیر است.
نور : نور کامل و مستقیم برای گلدهی لازم است. در محل های نیمه سایه گلدهی کم و ساقه ها کشیده تر می شود. گرمای هوا و تابش شدید آفتاب از جمله دلایل کاهش گلدهی این گیاه است.
تکثیر : با کاشت بذر می توان این گیاه را تکثیر کرد. بذر های متنوعی از این گیاه توسط شرکت های معروف تولید و عرضه می شود.با تقسیم بوته گیاهان بالغ هر 4-3 سال یک بار، می توان گیاه را تکثیر کرد. راه دیگر تکثیر استفاده از قلمه گیری است.