شقایق آبی


نام علمی : Meconopsis betonicifolia
نام انگلیسی : Blue Poppy, Himalayan Poppy
خانواده : شقایقیان یا کوکناریان (Papaveraceae)

این گل رؤیایی و خیال انگیز بومی مناطق چین و تبت است. این گل چند ساله با رنگ آبی آسمانی درخشان با پرچم هایی طلایی در مرکز، هر دوستدار گل و گیاه، را برای کاشتن و داشتنش وسوسه می کند اما در باید دانست تأمین شرایط مطلوب آن در مناطقی که آب و هوای آنها با زادگاه شقایق آبی همخوانی ندارد، بسیار دشوار است و به افراد مبتدی توصیه نمی شود.
قطر گل های شقایق آبی تا ۸ سانتیمتر می رسد. این گل های شقایق سر به زیرند ولی برخی از آن ها تمایل به سر بالا کردن دارند. ارتفاع این گیاه بین ۱۲۰-۹۰ سانتیمتر و گستردگی آن تا ۴۵ سانتیمتر است. برگ ها کشیده و کرک دار و به رنگ سبز روشن است.فصل گلدهی شقایق آبی بهار می باشد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : آبیاری مرتب نیاز دارد. خاک همیشه مرطوب باشد.
دما : این گیاه زمستان های سرد را تحمل می کند.
خاک : خاک سبک با زهکشی خوب نیاز دارد. با استفاده از پیت یا خاک برگ، خاک را غنی کنید. PH خاک بر رنگ گل مؤثر است و رنگ آن را از آبی بسیار روشن تا خیلی تیره و و حتی بنفش تغییر می دهد. PH اسیدی خاک، گل های شقایق آبی را به رنگ آبی خیال انگیز حفظ می کند، هر چه خاک به سمت قلیایی شدن برود پرده ای از رنگ بنفش بر گلبرگ ها افزوده می شود.
نور : ایده آل شقایق مکانی سایه دار است، نیم سایه هم برای آن بد نیست. در واقع زیر سایه گیاهان خزان کننده برای کاشت آن عالیست، از آفتاب نیمۀ روز آن را محافظت می کند و در فصل خزان نور لازم را برای آن فراهم می کند.
تکثیر : با استفاده از بذر می توان این گیاه را تکثیر کرد. بهترین زمان کاشت اوایل بهار است.در دو سال اول عمر این گیاه با سربرداری غنچه ها مانع گلدهی شوید چرا که گل ها می ریزند و بوته قوی نمی شود.