شقایق زرد


نام علمی : Glaucium flavum
نام انگلیسی : Sea poppy, yellow hornpoppy
خانواده : شقایقیان یا کوکناریان (Papaveraceae)

شقایق زردشقایق زرد گیاهی زیبای دو یا چند ساله ای است که می تواند به ارتفاع ۶۰-۴۵ سانتیمتر و گستردگی ۳۰-۲۲ سانتیمتر برسد. این گیاه بومی نواحی مدیترانه ای بوده و در مکان های ساحلی رشد می کند. گیاه وحشی شقایق زرد را، پرچم مرکز گل های آن که موسوم به شاخ گل است و همچنین کرک های سفیدی که برگ ها را می پوشانند، منحصر بفرد می کند.گل های آن دارای چهار گلبرگ بزرگ و طلایی رنگ (گاهی نارنجی کمرنگ) در فصل تابستان شکوفا می شود.

برگ های آن ضخیم و گوشتی به طول ۲۰-۷ سانتیمتر و رنگ آبی-سبز پوشیده از کرک های نرم است.تمامی قسمت های این گیاه در صورت خوردن سمی است.

نیازمندی های محیطی

دما : در نواحی سردسیر هم می توان این گیاه را کاشت.
خاک : در خاک های ساحلی و شنی و صخره ای می روید. به شوری خاک مقاوم است.خاک هایی با مواد آلی را دوست دارد.
نور : به آفتاب کامل نیاز دارد.
تکثیر : از طریق بذر می توان این گیاه را کاشت.جنس Glaucium در کتاب “فرهنگ نام های گیاهان ایرانی” نوشته ولی ا… مظفریان به نام شقایق نام گذاری شده است. و جنس Papaver به نام گل خشخاش. جنس Glaucium در ایران یازده گونه بومی دارد.