شقایق کالیفرنیا


نام علمی : Eschscholzia californica
نام انگلیسی : California poppy
خانواده : شقایقیان یا کوکناریان (Papaveraceae)

گل های ظریف و به رنگ نارنجِ شقایق کالیفرنیا، در زمینه سبز برگ های خود درخششی چشم گیر دارند. این گل بومی آمریکا و ایالت کالیفرنیا است و گیاهی چند ساله در مناطق گرمسیر و یکساله در مناطق سردتر محسوب می شود.

گل های فنجانی شکل آن با رنگ های نارنجی و زرد-نارنجی در انتهای ساقه های طویل ظاهر می گردد. گل ها همانند چتری که دهانه آن بسته می شود، شب هنگام یا هوای ابری بسته و صبح دیگر بار باز می شوند. این گیاه متراکم، پاکوتاه و به ارتفاع ۲۰سانتیمتر می رسد. فصل گل اوائل تا اواخر تابستان است.برگ ها به رنگ سبز متمایل به آبی کاملاً منقسم و شکاف دار و شویدی شکل هستند.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : مقاوم به خشکی هست. برای گلدهی طولانی تر به آبیاری منظم احتیاج دارد.
خاک : در خاک های شنی ضعیف هم به خوبی رشد می کند. به خاکی با زهکش عالی نیاز دارد.
نور : به نور مستقیم آفتاب نیاز دارد.
تکثیر : بذر، این گیاه را می توان به طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز تکثیر نمود. این گیاه به راحتی به بذر می نشیند، و اگر اهتمام به جمع آوری بذرها نگردد، سال بعد سراسر باغچه در اثر پخش خود به خودی بذر در اطراف گیاه، پوشیده از این گیاه می گردد.