شمشاد خزری


نام علمی : Buxus sempervirens, Buxus hyrcana
نام انگلیسی : Common Boxwood, American Boxwood
خانواده : شمشاد خزریان (Buxus)

این گیاه درختچه خاص جنگل های شمال ایران است و در مناطق مختلف استان های گرگان و مازندران و گیلان می روید.این گیاه عادت رشد درختچه ای دارد و به عنوان گیاهی برای مرزبندی و پرچین به کار می رود. هر چند که می تواند به درختی تا ارتفاع ۱۰ متر هم برسد.شاخه های آن با زاویه گسترده یا کم و بیش خمیده است.برگ ها به صورت متقابل می روید و سطحی چرمی دارد. لبه های برگ ها بدون دندانه است و طولی در حدود ۳۵-۲۴ میلیمتر و عرض ۱۴-۱۰ میلیمتر دارند.شکل برگ ها سرنیزه ای هست و در نیمه تحتانی پهن تر و به طرف انتها باریک می شوند. نوک برگ نسبتا کند و گرد است.رنگ دو سطح برگ ها سبز تیره است و سطح فوقانی درخشان است.گل ها فاقد ارزش زینتی است و گل سبز کم رنگ کوچک آن در فصل بهار شکوفا می شود.

سرعت رشد آن نسبت به گیاهانی که برای مرزبندی استفاده می شود کند است و در یک فصل رشد بسته به شرایط محیطی ۱۵-۵ سانتیمتر رشد می کند ولی به خاطر ساقه های چوبی سخت آن جالب ترین گیاه شکل پذیر برای شکل های توپر کروی و شکل های پرندگان است و همچنین با برگ های بافت نرم و لطیف، هر بیننده ای را به طرف خود می کشاند.هفته آخر خرداد بهترین زمان هرس اول گیاه هست و مرحله دوم هرس را می توان در اوایل فصل پاییز انجام داد.

به یاد داشته باشید که هرس را در زیر نور شدید آفتاب انجام ندهید.برای خواص دارویی، برگ ها و پوست ریشه آن مصرف می شود و خواص درمانی تصفیه کننده خون، معرق، ملین، صفراآور، تب بر، گندزا و التیام بخش دارد و در موارد ترشح ناکافی صفرا، عفونت های مجاری صفراوی، درد های همراه با تب، روماتیسم، نقرس، سیفلیس، درد های عصبی، صرع، زخم های معمولی و عفونی مصرف می شود.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به آبیاری در حد معمول نیاز دارد. آبیاری متناوب در فصل رشد بطوری که خاک همیشه مرطوب بماند لازم است. خشکی کشیدن باعث تنش گیاه می شود. در فصل زمستان آبیاری را کاهش دهید تا حدی که خاک اطراف ریشه ها خشک نشود. در مناطقی با آب و هوای گرم، در ماه های گرم آبیاری را بیشتر باید کرد. کمبود رطوبت خاک باعث خشک شدن نوک برگ ها می شود.
دما : شمشاد خزری گیاهی همیشه سبز است که تا دمای منفی ۲۰ درجه خشک نمی شود. در مناطق گرم حفظ رطوبت خاک بسیار مهم است.
خاک : به بیشتر خاک ها سازگار است و زهکش خوب احتیاج دارد. برای کوددهی استفاده از کود پوسیده دامی کافی است. گیاهان کاشته شده در گلدان هر ۳-۲ سال یکبار به گلدانی بزرگ تر احتیاج دارند.
نور : در مکان های آفتابی، نیمسایه و تمام سایه به خوبی رشد می کند.
تکثیر : با قلمه گیری از این گیاه می توان به راحتی گیاهان جدید بدست آورد. قلمه ها را می توان از چوب نرم، چوب نیمه سخت و چوب سخت تهیه کرد.