شمعدانی پیچ


نام علمی :    Pelargonium Peltatum 
نام انگلیسی :  Trailing Geranium,  Ivy geranium
خانواده : Geraniaceae

شمعدانی پیچ یا خزنده گونه ای همیشه سبز، یک ساله تا چند ساله و نیمه گوشتی است. خوشه هایی از گل هایی دیدنی به رنگ صورتی مایل به ارغوانی تا صورتی کمرنگ یا سفید تولید می کند.

ساقه ها حالت خزنده داشته و در حالت بالارونده، می توانند تا ۲ متر نیز ارتفاع بگیرند.

برگ هایی شبیه به پیچک دارد و دارای ۵ بریدگی پارپهنکی کم عمق و نوک تیز هستند. برگ دارای درازای cm5 و پهنای cm7.5 و به رنگ سبز روشن تا متوسط است. دمبرگ به وسط پهنک متصل شده است و برگ ها تا حدی حالت گوشتی دارند. گل آذین یک چتر با ۹-۲ گل است که هر کدام از آنها دارای ۵ گلبرگ به طول cm2 هستند. میوه آن چاکبر است. برگ های کوچک گیاه خوراکی است و مزه ای ترش دارد، همچنین برگ های کوبیده شده آن دارای رایحه هستند.از شمعدانی پیچ برای کشت در زیر اشکوب درختان، سراشیب ها و دامنه ها، باغ صخره ای و روی دیوارها به صورت آویز استفاده می شود.از این گونه بیش از ۲۰۰ رقم معرفی شده است. بعضی از ارقام حالت فشرده خوبی داشته و نسبت به گرما مقاوم است. هرس مرتب و ضمناً هرس فرم گیاه را تحریک به رشد بیشتر و نمای آن را هم زیباتر می کند. نگهداری از آن ساده است.

منشأ: جنوب آفریقا (آفریقای جنوبی)

زمان گلدهی: پیوسته درطول سال (اواخر تابستان)

عادت رشدی: فرم رشدی آن متغیر، پخش شونده، خوابیده، خزنده یا بالارونده است.

میزان رشد: سریع، ارتفاع آن cm60- 30 و گسترش عرضی آن نیز به cm 90- 60 می رسد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : آبیاری منظم و معمولی، در زمستان بستر کشت خشک نگه داشته شود.
دما : حساس به سرما
خاک : نیاز به خاکی با زهکش مناسب و بافتی سبک تا متوسط دارد.
نور : آفتاب کامل تا نیمه سایه
تکثیر : از طریق قلمه ساقه واشی، بذر و خوابانیدن مارپیچی