صبر زرد صابونی


نام علمی :  
نام انگلیسی : Aloe maculate Soap Aloe
خانواده : Asphodelaceae

ویژگی ها: صبر زرد صابونی، گونه ای چند ساله، گوشتی و همیشه سبز است. ارتفاع این گیاه چند ساله و آبدار به cm45-15 می رسد و از آن به عنوان گیاه پوششی در مناطق گرمسیری استفاده می کنند. دارای تنوع زیادی در ارقام و فرم های خود است. می توان آن را در باغ خشک منظر و باغ صخره ای کاشت. این گونه صبر زرد بدون ساقه با برگ هایی لکه دار و گل هایی لوله ای به رنگ زرد تا صورتی، نارنجی تا قرمز است. برگ های سه گوش آن سبز تیره با رده هایی از رنگ قرمز در نوک برگ و در پایین برگ، رنگ سبز روشن با خطوطی سفید رنگ است. دندانه های برگ تیز هستند و برگ به سمت پایین خمیده است. گل آذین خوشه ای و دارای ۶ انشعاب (شاخه) ، دارای سرگل فشرده و گل های آویز در قسمت بیرونی گل آذین است. در شرایط خشکی نوک برگ ها خشک شده و برگ ها به رنگ سبز–خاکستری مایل به قرمز در می آیند. فرم گل نارنجی آن با نام علمی A. saponaria شناخته می شود. بر خلاف گونه صبر زرد معمولی نباید از شیره برگ آن برای پوست استفاده کرد. بذور آن سمی است و نباید مصرف شود. زمان گلدهی آن متغیر است و ممکن است بسته به فرم در هر کدام از فصول سال به گل بنشیند. نگهداری از آن ساده است. رشد آن سریع است و گاهی پاجوش هایی چندین متر دورتر از گیاه مادری تولید می کند. گل های آن سبب جذب پرندگان می شود. به شوری مقاوم است و برای مناطق ساحلی گرم مناسب است. به آسانی با سایر گونه ها تلاقی ایجاد می کند.

منشاء: نواحی گرمسیر شرق آفریقا (کنیا)

زمان گلدهی: متغیر است (زمستان، بهار و تابستان)

عادت رشدی: بیساگ

سرعت رشد: متوسط رو به سریع، ارتفاع آن ۴۵ و پهنای آن cm60

نیازمندی های محیطی

آبیاری : مقاوم به کم آبی . آبیاری کم تا معمولی
دما : به سرما مقاومت ندارد .
خاک : خاک با زهکش مناسب. به خاک های فقیر مقاومت دارد و به خوبی پرورش می یابد.
نور : سایه سبک تا آفتاب کامل
تکثیر : آن استفاده از بذر و تقسیم ریزوم، غده ها، ژوخه یا پداژه (شامل پاجوش ها) است.