طاووسی


نام علمی : Spartium junceum
نام انگلیسی : Spanish broom, Weaver’s broom
خانواده : باقلاسانان (Fabaceae)

طاووسی زادگاه این درختچه خزان پذیر نواحی مدیترانه ای و جزایر قناری است. این گیاه درختچه ای ایستاده است با شاخه های فراوان ترکه ای که شاخه ها استوانه ای شیاردار و کم برگ هستند. گیاه بوسیله ساقه های سبز جوان خود فتوسنتز می کند. این ساقه های سبز با بالا رفتن سن چوبی می شوند.ارتفاع این گیاه معمولا ۳-۱ متر است.

برگ های آن کم و یک برگچه ای است و به طول ۲۵-۱۵ میلیمتر می رسد. شکل آن ها بیضوی باریک است.گل آذین آن به صورت خوشه ای انتهایی است که ۲۵-۵ گل در آن می روید. کاسه گل به طول حدود ۷٫۵ میلیمتر با دندانه های کوتاه است و جام گل به طول ۳-۲ سانتیمتر است. رنگ گل ها زرد طلایی است و زمان گلدهی آن از اواسط بهار تا اوایل تابستان است. گل ها دارای عطر هستند.

در ایران در مناطق معتدل و معتدله سرد (تهران، کرج،دماوند و …) به خاطر جنبه های زینتی آن کاشته شده است.استفاده از گل آن در مقادیر ناچیز اثر مسهلی و مدر دارد اما اندام های مختلف گیاه سمی است.

نیازمندی های محیطی


آبیاری : نیاز آبیاری این گیاه متوسط تا کم است و نسبت به خشکی مقاوم است. بنابر این تا زمانی که سطح رویی خاک تا عمق ۵ سانتیمتری رطوبت خود را از دست نداده، آبیاری نکنید.
دما : با شروع سرما گیاه خزان می کند و برگ های آن می ریزد ولی ساقه های سبز آن باقی می ماند. این گیاه یخبندان های بیش از منفی ۱۰ درجه را هم تحمل می کند و خشک نمی شود.
خاک : با یک زهکش خوب، در هر خاکی به خوبی رشد می کند و نسبت به خاک سختگیر نیست. در خاک های شنی و یا خاک هایی با بافت متوسط رشد خوبی دارد.
نور : این گیاه برای گلدهی به نور کامل آفتاب احتیاج دارد. احتیاج به آفتاب به غیر از گلدهی خوب باعث رشد بیشتر ساقه های سبز آن می شود.
تکثیر : با کاشت بذر آن می توان گیاهان جدید بدست آورد. همچنین قلمه نیمه چوبی آن را می توان ریشه دار کرد.