عناب (زیزفون)


نام علمی : Ziziphus jujuba
نام انگلیسی :   Jujuba  / Red date Chinese date / Korean date / Indian date /

عناب فقط در نواحی که گرمای طولانی تابستانی داشته باشد میوه می دهد. اما در نواحی که میوه تولید نمی کند نیز، به واسطه برگ های فراوان، براق و سبز تیره اش و شکل جالب توجه شاخه های زیگزاگ آن، درخت زینتی بسیار مناسبی است. میوه عناب، آجری رنگ براق و به طور متوسط دارای گوشت ترد و شیرین است و به صورت تازه یا کنسرو شده بسیار مناسب است.درختی است با فرم باز، دارای شاخه های کوچک، نوک تیز و زیگزاگ

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: میوه، برگ، طرح شاخه ها

کاربرد: سطوح چمن، پاسیو، گلدان، تکدرخت، اسپالیه

ارتفاع: ۳-۹ متر

قطر تاج پوششی: ۳-۹ متر

برگ: برگ های آن ساده، متناوب و دارای دندانه های مشخص به طول ۶٫۵-۲ سانتیمتر و دوکی شکل هستند. آنها در قسمت بالا سبز تیره براق و در سطح زیرین سبز روشن می باشند.

گل: گل های کوچک زرد فام به صورت خوشه و فاقد ارزش زینتی است . خرداد- تیر

میوه: میوه تقریباً گرد،آجری رنگ براق و خوراکی بطول ۲-۱٫۵ سانتیمتر. گوشت آن شیرین و ترد است. میوه به صورت تازه یا مربا مصرف خوراکی دارد. در مناطق مناسب، درخت در دو سالگی میوه می دهد.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: متوسط

نیازمندی های محیطی

هرس: هرس جزئی لازم است.

زمان: زمستان

تغذیه: سالانه در پائیز کود دامی مصرف نمائید.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هردو است.

آبیاری : ماهی یک بار آبیاری عمیق نمائید.
دما : با گرما سازگار است، برای تولید میوه به گرمای طولانی مدت تابستانی نیاز دارد. سرما را تحمل می کند و برای تولید میوه به سرمای زمستانی نیاز ندارد.
خاک : خاک لومی مرطوب و عمیق با زهکش خوب را ترجیح می دهد. خاک قلیایی و خشکسالی را تحمل می کند. ولی رطوبت را ترجیح می دهد.