عنبر سائل


نام علمی : Liquidambar styraciflua
نام انگلیسی : American sweetgum, Red-gum, Satin-walnut, Star-leaved gum, Alligator-wood

 

درختی هرمی و متقارن است با ساقه افراشته و مستقیم، پوست تنه خاکستری قهوه ای با شیارهای عمیق که شیره صمغ مانند ترشح می کند. شاخه ها خاکستری-قهوه ای و چوب پنبه ای هستند.

برگ: ساده و متناوب به طول و عرض ۱۰تا ۱۲٫۵ سانتیمتر و پنجه ای نوک تیز است و لبه ها دندانه های ریز دارند. برگ ها در بهار و تابستان سبز براق بوده و قبل از ریزش در پائیز سرخ،زرد و نارنجی می شود. در نواحی سرد تغییر رنگ درخشان تر و در نواحی که زمستان گرم دارد تغییر رنگ ها کمتر محسوس است.

گل: در اوائل بهار گل های بدون گلبرگ زرد روشن به قطر ۲٫۵ و به شکل توده های کروی شکوفا
می شوند. گل ها ارزش زینتی ندارند.

میوه: کپه های پرز دار کروی قهوه ای رنگ به قطر ۲٫۵سانتیمتر در پائیز نمایان شده و پس از ریزش برگ ها نیز بر درخت باقی می مانند.

جنبه های زیبایی: حالت رشد، برگ، رنگ آمیزی پائیزی (سرخ ، زرد، نارنجی) زیبائی زمستان

کاربرد: حواشی خیابان، بر سطوح چمن، کنار آب، تک درخت

خصوصیات گیاهی: ارتفاع: ۳ تا ۱۲ متر

قطر تاج پوششی: ۲٫۵ تا ۷٫۵ متر

سیستم ریشه: عمیق سرعت رشد: کند

نیازمندی های محیطی

هرس: این درخت قدرت ترمیم ندارد لذا،هرس شدید را نمی پذیرد. بهتر است نهال جوان را هرس فرم کرده و شاخه های زیرین را حذف و شاخه های بافرم خوب تربیت نمائید تا به هرس های سالیانه احتیاجی نداشته باشد.

تغذیه: سالانه در پائیز کود دامی پوسیده داده شود. اگر رشد درخت خیلی کند است در بهار کود ازته استفاده شود.

آفات و بیماری ها: تقریباً عاری از هر دو است. به طور کلی درختی مقاوم است.

عیوب: گلوله های پرزدار (میوه) مشکل ساز می شوند

آبیاری : رطوبت زیاد در اختیار گیاه قرار دهید.
دما : گرما و سرما را تحمل می کند. اما شرایط گرم و مرطوب برای آن مناسب تر است.
خاک : خاک لومی و غنی و مرطوب با زهکش خوب را ترجیح می دهد. تابش مستقیم نور و نیم سایه و شرایط ساحلی را قبول می کند.