عود قرمز


نام علمی : Armeria
نام انگلیسی : Lady’s Cushion / Thrift / Sea pink عود قرمز (آرمریا)
خانواده : پلومباگیناسه (Plumabginaceae)

خصوصیات گیاهی

مبداء:برخی از گونه ها از انگلستان و برخی از اسپانیا

نوع:از گیاهان دائمی و پاکوتاه

برگ:برگ ها علفی شکل، سبز متمایل به آبی، به طول ۱۵ تا۲۰ سانتیمتر و در سراسر سال دوام دارد.

گل:خوشه های حاوی گل های کروی به قطر ۲٫۵ سانتیمتر این گیاه درانتهای ساقه های ۴۵-۳۰ سانتیمتری ظاهر می گردد.

رنگ گل:صورتی، بنفش، سفید، قرمز

فصل گل:از اواخر بهار تا اواسط تابستان

موارداستفاده:باغچه های سنگی، امتداد پیاده روها، قسمت جلوی حاشیه ها،استفاده از گل بریده

نیازمندی های محیطی

طرز کاشت:بذرهای انواع معمولی آرمریا را می توان در بهار کشت نمود و در همان سال از گل آن استفاده نمود. باید خاطر نشان نمود که بذور واریته های مشهور، گیاهان شبیه اجداد خود را به وجود نمی آورند، لذا بهتر است این گیاهان را از طریق تقسیم ریشه تکثیر نمود. تقسیم ریشه را می توان در اوایل پائیز یا در بهار انجام داد و فواصل کشت را ۳۰-۲۰ سانتیمتر در نظر گرفت . بهترین زمان برای تقسیم ریشه گذشت ۳ سال از گل دهی گیاه می باشد.

خاک : خاک کاملاً زهکشی شده، در خاک نسبتاً ضعیف و خشک بهترین نتیجه را می دهد. رطوبت زیاد و نیز خاک قوی باعث کاهش گل دهی گیاه می گردد.
نور : آفتاب کامل
تکثیر : بذر، تقسیم ریشه