فیکوس رُبابی


نام علمی : Ficus lyrata
نام انگلیسی : Fiddle-leaf fig
خانواده : توت   Moraceae

درخت همیشه سبز و زیبای فیکوس ربابی، بومی غرب قاره آفریقا است و می تواند به بیش از ۱۵ متر ارتفاع برسد. این درخت در مناطق بومی خود میوه هم می دهد. هر چند گیاهان سبز به دلایل مختلف از جمله چشم نواز کردن محیط، میهمان فضاهای داخلی می شوند؛ فیکوس ربابی خصوصاً با جلوۀ منحصر بفردش می تواند در مناطقی سردتر از زادگاهش، عنصر مهمی در طراحی دکورهای داخلی به حساب آید.

در آپارتمان این گیاه تا ۳ متر رشد می کند و به ندرت گل می دهد.برگ ها بسیار بزرگ با پهنکی به طول ۴۰-۲۵ سانتیمتر، ضخیم با انتهایی پهن تر، سر فرو رفته و تعدادی رگبرگ شانه ای محکم و به رنگ سبز تیره است. شکل برگ ها زین اسبی شکل یا شبیه ساز رباب(ویولن) است.

نیازمندی های طبیعی:

آبیاری : خاک گلدان همواره مرطوب باشد. آبیاری زیاد باعث ریزش برگ ها می شود.رطوبت حداقل 40 درصد باعث سالم ماندن برگ ها می شود.
دما : کاهش هوا به زیر دمای 2 درجه باعث خشک شدن گیاه می شود. دمای ایده آل برای رشد آن 27-21 درجه است.
خاک : در بیشتر خاک ها به خوبی رشد می کند ولی زهکش خاک باید خوب باشد.ریشه های این گیاه به سرعت رشد می کند و باید هر ساله گلدان را تا زمانی که ممکن است تعویض کرد. پس از آن هر ساله حدود 8 سانتیمتر خاک رویی را به آرامی با خاک تازه عوض کنید. می توان در فصل رشد با کودی رقیق گیاه را تغذیه مصنوعی کرد.
نور : نور زیاد و غیر مستقیم ایده آل آن است. هر چه گیاه به نور نزدیک تر باشد برگ ها شفاف تر و سالم تر می ماند.
تکثیر : از طریق قلمه هوایی یا قلمه چوبی می توان آن را تکثیر کرد.