لاله مردابی


نام علمی : Nelumbo nucifera
نام انگلیسی : Sacred lotus
خانواده : لاله مردابیان (Nelumbonaceae)

لاله مردابی گیاهی چند ساله است که در دامنه جغرافیایی ایران تا ژاپن می روید و دارای ساقه هایی زیرزمینی (ریزوم دار) غوطه ور در آب می باشد.تعدادی از برگ های آن هوایی است و بالاتر از سطح آب قرار می گیرد. تقریبا دایره ای شکل و کامل به قطر تا ۵۰ سانتیمتر هستند. برگ ها دارای لایه مومی بوده و به رنگ سبز کلمی، روی سطح فوقانی سبز تیره، در سطح تحتانی سبز کم رنگ با بالشتکی تو گرد روی سطح فوقانی و در محل اتصال به دمبرگ هستند. این دمبرگ ها راست و به طول یک متر و حتی ۲ متر هستند.تعدادی از برگ ها، خیلی کوچک تر از برگ هوایی، پهن و شناور بر روی آب با دمبرگ قابل ارتجاع هستند.

گل های آن صورتی و سفید رنگ و عطری است و قطر آن تا ۲۳ سانتیمتر هم می رسد. شکل گلبرگ ها مستطیلی یا بیضوی، با نوک تقریبا کند، است. گل ها از اواخر بهار نمایان شده و در تابستان هم ادامه دارد. عمر گل ها ۳ روز است و صبح ها شکوفا شده و در شب بسته می شود. در وسط گل کیسه های زرد بساک قرار دارد که پس از پژمردن گل ها باقی مانده و ارزش زینتی دارد. دانه های رسیده گیاه به رنگ خاکستری در آن هست.

در ایران در مرداب انزلی، مرداب امیرکلایه، زیبا کنار رشد می کند و در آبگیر های کوچک باغی هم می توان کاشت. حتی در فضاهای امروزی با کاشت آن در سبد و یا گلدان و قرار دادن آن در حوض و یا گلدانی بزرگ پر از آب، می توان از زیبایی آن بهره برد. ارتفاع گلدان شما باید به قدری باشد که پس از قرار دادن سبد محتوی ریزوم گیاه، ۶۰ سانتیمتر بالای آن آب باشد.**توجه شود این گیاه فقط شبیه {نیلوفرآبی} است و به خانواده نیلوفرآبیان تعلق ندارد.

نیازمندی های محیطی

دما : این گیاه، گیاهی خزان کننده است و ریشه های آن در آب های با عمق چند متر حتی در مناطقی با سرمای تا منفی 30 درجه هم می تواند از یخزدگی در امان بماند. در صورت کاشت در حوض کم عمق یا گلدان بزرگ پر از آب که خطر یخزدگی کل آب است، ساقه های زیرزمینی(ریزوم) آن را به مکانی گرم تر برای زمستان گذرانی ببرید.
خاک : به خاک ارگانیک غنی احتیاج دارد. در کاشت آن در سبد یا گلدان می توان از کمپوست استفاده کرد و سطح رویی آن را تا چند سانتیمتر با سنگریزه پوشاند تا خاک گلدان در آب حل نشود.
نور : این گیاه به نور کامل خورشید نیاز دارد.
تکثیر : از تقسیم ریزوم ها می توان گیاه را تکثیر کرد. با کاشت بذر لاله مردابی می توان گیاهان جدید بدست آورد.