لویی


نام علمی : Typha latifolia
نام انگلیسی : Cattail
خانواده : تیره تیفاسه (Typhaceae)

لویی گیاه فریبندۀ تالاب است. چند ساله و علفی و زیستگاه طبیعی آن مرداب ها، برکه ها و باتلاق های مناطق معتدل است. معمولا عمق آب نباید بیش از ۸۰ سانتیمتر باشد. سرعت رشد این گیاه سریع است و ارتفاع آن غالبا به ۳ متر می رسد.برگ های این گیاه متناوب بوده، باریک و دراز هستند و پهنای آن ها ۴-۲ سانتیمتر است. از قاعده ساقه خارج می شوند و به طور عمودی تا راس ساقه بالا می روند.

شکوفایی گل های این گیاه بین خرداد تا تیر است. این گل ها تک جنسی هستند. گل های نر زرد رنگ است و گل های ماده، قهوه ای. گرده افشانی توسط باد صورت می گیرد.پس از دوران گلدهی، گل های نر فرو ریخته و می افتند و تنها یک محور برهنه نازک از آن باقی می ماند، اما گل های ماده رشد کرده و ضخیم می شوند و در وقت رسیدن میوه ها به شکل یک چماق یا گرز استوانه ای در می آید و به همین علت آن را گرز نیز می نامند.

دانه های این گیاه را کرک هایی پوشانیده که شبیه پنبه می باشند و باعث می شود که دانه ها پس از رها شدن به همراه باد به آسانی به اطراف پراکنده شود.قسمت زیرین گیاه را ساقه زیرزمینی ضخیمی تشکیل می دهد که به طور افقی قرار گرفته و ریشک های گیاه به آن متصل و در خاک فرورفته اند.برگ های لوئی در تهیه حصیر و سبد های حصیری به کار می روند.در تالاب پریشان، این گیاه برای پرندگان و سایرحیوانات پوشش خوبی به شمار می رود. این گیاه به طور پراکنده و به همراه گیاه نی می روید.