لیلکی بی خار


نام علمی : Gleditsia triacanthos
نام انگلیسی : Honey locust / Thorny locust

لیلکی بی خار جنبه های زیبایی: حالت رشد، برگ، رنگ آمیزی پائیزی (زرد)کاربرد: سایبان، حواشی خیابان، سطح چمن، بادشکن، پرچیندرختی گسترده و متقارن دارای برگ های مرکب شانه ای به رنگ سبز درخشان که در فصل زمستان به رنگ زرد درخشان در می آیند. درختی کاملاً مقاوم است ولی به علت گستردگی زیاد بهتر است فقط در باغ های بزرگ کاشته شود. برای پارک ها دقت شود تا واریته خاردار خریداری نشده و تولید اشکال و خسارت نکند. در احداث مراتع مشجر و تعلیف دام های شمال قابل توجه است.

درختی است با تاج مسطح و فرم باز. شاخه های گسترده و آویخته آن از نزدیک زمین شروع به رشد می کنند. شاخه ها باریک و براق است و پوست تنه صاف و تقریباً سیاه رنگ است که با بالا رفتن سن برجستگی های فلس مانند بر آن ظاهر می شود.

خصوصیات گیاهی

ارتفاع: ۱۵ تا ۲۲ متر

قطر تاج پوششی: ۱۵ تا ۲۰ متر

برگ: متناوب ومرکب به طول ۱۵تا۲۵ سانتیمتر نمای شاخه مانند زیبایی دارند. دربهار وتابستان سبز روشن ودر پائیز زرد رنگ می شوند.

گل: مایل به سبز و معطر هستند که به صورت خوشه هائی به طول ۵ تا ۷ سانتیمتر در خرداد یا تیر شکوفا می شوند. زنبورها را جذب می کنند.

میوه: نیام های لوبیائی شکل پیچ خورده و به رنگ قهوه ای تیره به طول ۲۵ تا ۴۰ سانتیمتر در اواخر تابستان ظاهر شده و پس از خزان برگ ها بر درخت باقی می مانند. نیام ها در جوانی شیرین و سپس تلخ می شوند.

سیستم ریشه: عمیق و گسترده

سرعت رشد: سریع

نیازمندی های محیطی

 

هرس: برای سبک کردن تاج و ممانعت از شکستن شاخه ها توصیه می شود که هر ساله در پائیز هرس و تنک شود.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم ندارد..

آفات و بیماری ها : به هر دو تقریباً مقاوم هستند.عیوب: ریزش نیام ها نگه داری را مشکل می کنند.لیلکی (Gleditsia caspica) در نقاط پست و مرطوب جنگل های شمال ایران می روید. دامنه انتشار آن محدود به جنگل های آستارا تا نور می باشد و به شرق و شمال شرقی البرز داخل نمی شود. معمولا در سواحل و میان بند انتشار یافته است و جامعه های فرعی آن گاهی جانشین جامعه های جنگلی می شود . بیش از ۵۰۰ ارتفاع در جنگل بالا نمی رود. تاج درخت باز و پهن وبرگ های آن مرکب و شانه ای ومیوه های آن کشیده و عنابی رنگ و درشت می باشند. ساقه و تنه آن دارای خارهای درشت به طول ۱۵ سانتیمتر می باشد. برگ های مرکب آن ۱۵-۲۵ سانتیمتر و ۱۲-۲۰ برگچه بیضی شکل به طول ۲-۵ سانتیمتر دارد.

موارد استفاده: چوب لیلکی خیلی سخت است. در مصارف روستایی برای پایه کندوج (انبار برنج) و پایه بنا به کار می رود. میوه سبز آن برای تعلیف گاو های گوشتی به مصرف می رسد و میوه رسیده آن علوفه زمستانی گاو ها را تشکیل می دهد. پوست درخت نیز در صورت اجبار به مصرف تعلیف می رسد.

آبیاری : توجه خاصی لازم ندارد.
دما : گرما و سرما و شرایط ساحلی را قبول می کند.
خاک : انواع گوناگون خاک از جمله خاک های قلیائی و خشک را تحمل می کند. تابش مستقیم خورشید، باد، دود، گرد و خاک را تحمل می کند.