لیمنوفیلا هیپوریدویدس


نام علمی:Limnophila hippuridoides

خانواده: بارهنگیان (Plantaginaceae)

رویشگاه: آسیا

کاربرد: تضاد رنگی با گیاهان دیگر، میانه و عقب آکواریوم

سرعت رشد: سریع

ارتفاع: ۴۰-۲۰ cm و پهنا: ۲۰-۱۰ cm
نیاز نوری: زیاد، نیم وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۱۴-۶ میلی گرم در لیتر

دامنه سختی آب: ۱۲-۲تحمل PH آب: ۷٫۵-۶

تحمل دما: ۳۰-۱۵ سانتیگراددمای ایده آل: ۲۷-۲۲ سانتیگراد

سطح نگهداری: متوسط

روش تکثیر: با کاشت قلمه های گرفته شده از سر شاخه هااین لیمنوفیلا، با رنگ اعجاب انگیز قرمز تیره اش، می تواند در آکواریوم های پر نور کانون توجه هر بیننده ای گردد؛ خصوصاً اگر در پس زمینه ای تیره یا در محلی قرار بگیرد که در تضاد با گیاهانی که برگ های کوچک سبز روشن دارند، رنگ خاص آن جلوۀ بیشتری پیدا کند.رنگ برگ های این گونه سبز و پشت برگ ها به رنگ قرمز-بنفش است که در شرایط ایده آل تمام برگ به رنگ قرمز-بنفش یا قرمز تیره در می آید. در هر گره ساقه ۸-۶ برگ وجود دارد. هرس شاخه های بلند و مسن آن، برای فراهم کردن فضا برای جوانه های تازه توصیه می شود.