لیمو عمانی


نام علمی : Citrus aurantifolia
نام انگلیسی : Key Lime, Mexican Lime
خانواده : مرکبات (Rutaceae)

این گیاه همیشه سبز یکی از زیباترین درختان زینت بخش فضای سبز است. لیمو عمانی درختی است کوچک و متراکم، با تنه کوتاه و ضخیم که شاخه های نامنظم و خارهای تیز دارد. ارتفاع آن بین ۶-۳ متر است و قطر تاج پوششی آن به ۵-۴ متر هم می رسد.رنگ برگ ها سبز روشن است. برگ های آن مرکب است ولی نمای برگ ساده را دارند. آن ها متناوب، کامل و بیضوی شکل هستند و طولی بین ۱۰-۵ سانتیمتر دارند.گل ها به رنگ سفید و ۲-۱ سانتیمتر قطر دارند و روی گل آذینی خوشه ای شکوفا می شوند. در طول سال گل می دهند و بیشترین مقدار آن در تابستان است.

میوه خوراکی، بیضوی تا گرد و سبز رنگ است. گاهی در راس میوه زایده ای نوک مانند وجود دارد طول میوه ها ۶-۳ سانتیمتر است و در تمام سال بدست می آیند.سیستم ریشه ای درخت سطحی است و سرعت رشد درخت متوسط است.هر سال هرس ملایم می شود و شاخه ها را به سطح زمین نزدیک نگاه می دارند تا میوه چینی ساده گردد. هر چند امروزه ارقام پا کوتاهی از آن تولید شده که فقط تا ارتفاع ۲ متر رشد می کند. همچنین شاخه های جانبی و شاخه ها یی که به طرف پایین رشد کرده اند یا بهم پیچیده اند را حذف کنید چون وزن میوه چنین شاخه هایی را به طرف پایین می کشد و فرم درخت را خراب می کند. تنه جوش و پاجوش ها را در اوایل بهار باید خذف کرد.همچنین این گیاه نسبت به جابجایی حساس است و مشکل جابجا می شود.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : آبیاری درختان تازه کاشته شده، دوبار در هفته و گیاهانی که به خوبی استقرار یافته اند، یکبار در هفته کافی است.هنگامی که به روش گفته شده در قسمت ” خاک” گیاه را بکاریم در این حالت که شیب بستر از تنه به طرف بیرون است، مانع تجمع رطوبت در اطراف ریشه درخت می گردد و مانع بیماری پوسیدگی طوقه می شود که این گیاه به آن حساس است. این گیاه به خشکی کشیدن نیز حساس است.
دما : درخت لیمو ترش به سرما حساس است و فقط در اقلیم های معتدل که برودت هوا به کمتر از منفی 5 نمی رسد کشت می شود. همچنین به گرمای شدید حساس است. در تابستان زمانی که رطوبت کم باشد و هوا خیلی گرم، فرو ریختن میوه ها از درخت اجتناب ناپذیر است.
خاک : بهترین رشد را در خاک های غنی و سبک با زهکش خوب دارد. خاک تقریبا سنگین را هم تحمل می کند. در موقع کاشت، گودالی را با عمق یک متر حفر کرده و خاک مناسب می ریزند و سطح آن را به حالت تپه مانند درآورده؛ بطوریکه پس از کاشت، طوقه گیاه در بالاترین سطح قرار گیرد. استفاده از کودی با نسبت 1-1-2 مناسب این گیاه است.
نور : برای میوه دهی خوب نیاز به مکانی با 10 ساعت نور مستقیم آفتاب دارد. در صورت نگهداری به صورت گیاه آپارتمانی، روزانه 3-2 ساعت نیاز به نور مستقیم آفتاب دارد.
تکثیر : با کاشت بذر آن می توان گیاه را تکثیر کرد. با قلمه گیری از چوب سخت می توان گیاهان جدید بدست آورد.